Пореска инспекција изрекла 365 100 еура новчаних казни

Сектор за оперативу у области инспекцијског надзора Пореске управе током љетње туристичке сезоне појачано прати регуларности пословања пореских обвезника који сезонски обављају дјелатност, са посебним акцентом на угоститељску и туристичку дјелатност.

У периоду од 01. маја до 23 јуна, порески инспектори су извршили 674 провјера регуларности пословања пореских обвезника и утврдили неправилности код њих 72 . По том основу издата су 103 прекршајна налога, са укупно изреченим новчаним казнама од 365.100,00 еура.

Задужење по основу новчаних казни износи 178.750,08, од чега је наплаћено 131.150,08 еура или 73,37 одсто. Наплата новчаних казни односи се на 38 пореских обвезника који су прихватили прекршајну одговорност и платили изречене казне у року од 8 дана (умањене за трећину према Закону о прекршајима).

Такође, општа пореска регистрација, подношење пореских пријава, евидентирање промета, уплата пазара и пријављивање радника у приморским и сјеверним општинама су предмет интензивних контрола пореских инспектора током љетње туристичке сезоне. Врше се и циљане контроле пореских обвезника, код којих су током прошле године утврђени прекршаји или за које је порески орган био у сазнању да не евидентирају промет и не издају рачуне корисницима услуга.

ПУ прати евидентирање промета анализом података из система електронске фискализације са посебним акцентом на оне пореске обвезнике код којих је извршен инспекцијски надзор и утврђен прекршај. Свако одступање у систему у евидентирању промета иницираће њихову поновну контролу.

У циљу превентивног дјеловања, унапређења комуникације и јачања односа повјерења између Пореске управе и пореских обвезника, апелујемо на пореске обвезнике да поштују прописе и обезбјеђују тачне податке о оствареним приходима, како би легално пословали и тиме створили позитиван амбијент на тржишту Црне Горе, равноправне услове пословања и допринијели сузбијању сиве економије.

Грађани, као и до сада, све неправилности могу пријавити позивом на број телефона 19707.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here