ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У ПРОВЈЕРИ БИЈЕЛЕ ТЕХНИКЕ И ПОТРОШАЧКИХ КРЕДИТА

Надзор производа на тржишту с аспекта њихове безбједности и здравља Тржишна инспекција обавља плански, али и по актуелним информацијама о опасним производима на тржишту ЕУ, региона и Црне Горе, као и по пријавама грaђана.

Како је саопштено из Управе за инспекцијске послове, сходно планираним активностима инспекција ће током новембра појачати надзор промета бијеле технике посебно расхладних и клима уређаја, електричних уређаја и алата са аспекта поријекла означавања робе и пратеће документације у складу са Законом о унутрашњој трговини и Законом о заштити потрошача.

Осим тога, Тржишна инспекција ће контролисати и примјену Закона о потрошачким кредитима, са посебним акцентом на преварно рекламирање, као једног од случајева непоштене пословне праксе, посебно код рекламирања куповине робе на одложено плаћање.

Када је ријеч о правима потрошача, из Управе подсјећају грађане на платформу potrosac.me, на којој могу сазнати више о својим правима, постављати питања или поднијети пријаву. Тржишна инспекција ће у овом периоду обављати и друге активности из своје надлежности, а нарочито примјену епидемиолошких мјера у објектима у којима се обављају трговина или занатство.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here