Почела примјена нових записника

Илустрација

Управа полиције заједно са Министарством унутрашњих послова почела  је са израдом и коришћењем нових записника о увиђајима саобраћајних незгода.

Израда и коришћење нових записника, као и успостављање електронске базе података саобраћајних незгода на нивоу Министарства унутрашњих послова и Управе полиције реализује се у складу са ЦАДаС протоколом, што ће у наредном периоду  значајно  допринијети  квалитетнијем ажурирању, обради и коришћењу података из области вршења увиђаја саобраћајних незгода.

Европска комисија је препознала потребу и значај усклађивања база података осаобраћајним незгодама, између држава на европском нивоу и у том смислу дефинисала ЦАДаС протокол, чији је потписник и наша држава.

ЦАДаС протокол подразумијева знатно већи  сет података о саобраћајним незгодама, у односу на начин на који су се ажурирали и прикупљали у претходном периоду.

Подаци које прикупљају државе чланице, достављају  се у централну базу података гдје се врши анализа и упоређивање података о саобраћајним незгодама, на европском нивоу.

Електронску базу података за потребе пројекта Управе полиције  израдила је служба за Информационо комуникационе технологије МУП-а.Посебан допринос у реализацији и имплементацији  протокола дали су Директорат задржавне путеве Министарства капиталних инвестиција и међународни партнери у оквиру пројекта Technical Assistance for Capacity Support to the Transport Sector and EU Acquis Alignment in Montenegro.

Имплементацијом пројекта, Управа полиције као носилац активности, али и остале заинтересоване институције, користе и анализирају велики број података везаних за саобраћајне незгоде, што у коначном треба да допринесе побољшању и унапређењу стања безбједности друмског саобраћаја у Црној Гори.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here