Општина Херцег Нови: ДПС нетачним информацијама покушава да обмане грађане

Саопштење Општинског одбора ДПС Херцег Нови представља примјер политичког памфлета који не садржи цјеловите, нити тачне информације, због чега дјелује да му циљ није добробит грађана, већ обмањивање јавности, наведено је реаговању локалне управе на саопштење ОО ДПС Херцег Нови од 27. јула 2022.

– Да је другачије, потписници овог саопштења би се информисали и сазнали да се стопе за обрачун пореза на непокретности, одређене општинском одлуком, у највећем броју нису мијењале годинама. Међутим, ДПС поново бира ширење неистина, чиме показује непоштовање према грађанима и још једном потврђује да му наводна брига за добробит Херцег Новог стоји као вуку јагњећа кожа.

Основна пореска стопа за станове резидената у функцији становања у Херцег Новом износи 0,25% и она је иста већ неколико година. Треба нагласити и да је, поредећи са другим општинама, ово једна од најнижих стопа за опорезивање по овом основу.

До одступања у висини пореза на непокретности у 2022. у односу на прошлу годину дошло је због разлога на које Општина Херцег Нови није, нити може директно да утиче. Наиме, оно је резултат повећања просјечне купопродајне цијене по метру квадратном на тржишту непокретности, сходно званичном податку који доставља државна установа надлежна за послове статистике, Монстат. Пораст ове вриједности у односу на претходну годину јесте основни разлог за промјену износа на пореским рјешењима.

Ради појашњења грађанима – Законом је одређено да се пореска основица утврђује на основу процјене вриједности непокретности коју доставља Монстат, чиме долази до корекције пореза на годишњем нивоу. Просјечна тржишна цијена непокретности по квадратном метру је за 2020. годину износила 1.113 еура, за 2021. годину 951 еуро, а за ову годину износи 1.194 еура. Сходно општинској Одлуци, на наведену основицу се примјењује корективни коефицијент за одређивање тржишне вриједности, а уз то и кофицијент локације утиче на одређивање висине пореза.

Управа локалних јавних прихода Општине Херцег Нови континуирано ради на креирању квалитетне базе података, на основу званичних државних регистара, како би на што ефикаснији и прецизнији начин генерисала пореска рјешења, а посебно водећи рачуна о обухватању свих олакшица за грађане које су предвиђене законом и општинском одлуком.

Кроз склапање споразума са грађанима, Управа редовно излази у сусрет свима који имају потешкоће у измиривању пореског дуга, јер циљ локалне управе није ригидна пореска политика, већ поступање уз пуно разумијевање сложеног стања у општинској привреди и економији уопште. Локална управа ће и за наредну фискалну годину наставити да, у оквиру позитивних прописа, изналази максималне могуће олакшице за грађане, уважавајући све сложенију економску и тржишну ситуацију. Општина Херцег се у управљању руководи искључиво државним и општинским прописима, без обзира на увијек присутну могућност да то буде нејасно лоше обавијештеним и малициозним представницима одређених политичких субјеката – наведено је у реаговању локалне управе на саопштење ОО ДПС Херцег Нови од 27. јула.

2 COMMENTS

  1. DPS u Herceg Novom je propao onog dana kada je SR K doveden za predsednika DPS ogranka Herceg Novi. Od tog vremena su se svi inteligentni članovi dotadašnjeg DPS-a distancirali od poltronske DPS struje koju je predvodio imenovani Predsjednik. Tako je u Novome propao DPS. Od tada se sve sa strane DPS članova HN ogranka svodi na poltronizam, idolopoklonstvo, spinovanje lažnih informacija i ucjenu ne istomišljenika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here