Одржан округли сто: Морски екосистем – мониторинг и заштита

У Агенцији за заштиту животне средине, одржан је округли сто на тему: Морски екосистем – мониторинг и заштита. Округлом столу поред представника Агенције присуствовали су представници Завода за хидрометеорологију и сеизмологију, Центра за екотоксиколошка испитивања, Института за биологију мора, Јавног предузећа ,,Морско добро”, Министарства туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера, НВО ,, Green home”, те студенти Металуршко – технолошког факултета- одсјек: Заштита животне средине, саопштено је из Агенције за заштиту животне средине.

Округли сто

Ивана Митровић, запослена у  Агенције за заштиту животне средине истакла је важност мора као црногорског ресурса, осврнувши се  на континуирани мониторинг који спроводи Агенција, што је изузетно битан сегмент за очување мора и живог свијета у њему. Она је у склопу уводне презентације ,,База података за морски екосистем”представила поменуту базу,  која је успостављена и чији су бенефити вишеструки, а најзначајнији су свакако  једноставније извјештавање и чување података.

Бојана Кнежевић, из ЦЕТИ-ја, објаснила је који су параметри релевантни за праћење еутрофикације, тј. како на промјене у физичко – хемијским параметрима утичу годишња доба и дубина узимања узорака.

Драгана Дракуловић, у име Института за биологију мора, говорила је о биолошким параметрима еутрофикације. Акценат је стављен на фитопланктон, поготово на врсте које испуштају токсине. Донедавно ове врсте нису биле присутне у нашем дијелу мора, међутим, вјероватно усљед климатских промјена, почињу се евидентирати и код нас. Шкољке акумилирају њихове токсине и уколико се користе у људској исхрани могу да утичу и на здравље људи.

Славица Петовић, такође, из Института, објаснила је значај бентосних организама за цјелокупан морски екосистем. По Директиви о стаништима неопходно је пратити стање ливада посидоније и коралигених станишта, јер они представљају хабитате многих врста.

Немања Маловразић, из Јавног предузећа „Морско добро“ одржао је презентацију о квалитету морских вода за купање, наводећи  да то предузеће посљедњих година спроводи мониторинг воде на купалиштима у току туристичке сезоне, и то два пута мјесечно – од маја до октобра. Како је ЈПМД одређено за управљача за заштићена морска подручја, представио је и активности  институције на том пољу.

Констатовано је, да је значај континуираног мониторинга морског екосистема веома велики, те да се мора одржати континуитет у анализама. Потребно је да финансијска средства у ову сврху буду трајно опредијељена, без стрепњи колики износ ће бити издвојен за овај сегмент животне средине. Што се тиче заштићених подручја у мору, велики изазов представља кадровски капацитет који контролише ова подручја. Потребно је више људи обучених за овај посао, и то у складу са међународним стандардима.

Saopštenje za javnost

Извор:Агенција за заштиту животне средине

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here