Од 15. новембра обавезни пнеуматици за зимску употребу

У Црној Гори ће од 15. новембра почети примјена Наредбе о временском периоду и путу, односно дијеловима пута на којима је обавезна употреба пнеуматика за зимску употребу за сва моторна возила.

Наиме, чланом 132 Закона о безбједности саобраћаја на путевима прописано је да у у периоду од 15. новембра до 1. априла сва возила категорија М и Н (возила за превоз путника и возила за превоз терета) која учествују у саобраћају за вријеме зимских услова (снијежних падавина или кад се на коловозу налази снијег, лед или поледица) морају на свим точковима имати пнеуматике за зимску употребу.

Минимална дубина шаре на газећој површини пнеуматика који се користе у овом периоду је 4mm.

За поједине врсте и категорије возила на одређеном путу или дијелу пута,у одређено вријеме, обавеза употребе пнеуматика за зимску употребу може се утврдити без обзира да ли на том путу постоје зимски услови.

Дакле, када се возач креће на дијелу пута који је обухваћен Наредбом, на возилу морају бити постављени пнеуматици за зимску употребу на свим точковима, минималне дубине шаре 4 mm.

Такође, када на осталим дјеловима и дионицама  пута, који нијесу обухваћени Наредбном, постоје зимски услови (снијежне падавине, на коловозу снијег, лед или поледица), на возилу морају бити постављени пнеуматици за зимску употребу, на свим точковима.

Уколико се возач креће путем или дионицом пута, која није обухваћена Наредбом, а на коловозу нијесу зимску услови, на возилу не морају бити зимски пнеуматици.

За возила категорије М2, М3, Н2 и Н3 (лаке и тешке аутобусе, средња и тешка теретна возила) обавезни дио зимске опреме је и лопата, осим за возила која учествују у јавном градском превозу. На возилима се не смију постављати пнеуматици са клиновима.

Имајући у виду тренутне метео услове, релативно високе температуре за ово доба године, те да на путевима у Црној Гори још увијек нијесу наступили зимски услови, службеници саобраћајне полиције ће у наредним данима, док се метео услови не промијене на горе, кроз превентивне активности, упозоравати возаче, на обавезу употребе зимских пнеуматика.

Апелујемо на све учеснике у саобраћају, да искористе тренутне повољне метео услове и своја возила припреме за вожњу у зимским условима и на тај начин, поред обавезе  поштовања Закона, допринесу како својој, тако и безбједности сапутника и осталих учесника у саобраћају.

Казне за непоштовање наредбе су од 80 до 6 000 еура.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here