Од 1. маја наплаћено скоро 700 хиљада еура новчаних казни

Фото: Управа прихода и царина

У периоду од 1. маја до 20. августа порески инспектори су извршили 3.621 провјеру регуларности пословања пореских обвезника. Утврђене су неправилности код 315 пореских обвезника и по том основу је издато 410 прекршајних налога у износу од 1.290.200 еура. Утврђене неправилности се односе на неевидентирање промета роба и услуга на законом прописан начин, неуплаћивање пазара на законом прописан начин, необрачунавање или неправилно обрачунавање ПДВ-а, непријављивање запослених и обављање дјелатности без претходно извршене опште пореске регистрације.

Задужење по основу новчаних казни износи 957.151 еуро, од чега је наплаћено 693.451 еуро или 73%. Наплата по основу новчаних казни, односи се на пореске обвезнике који су прихватили прекршајну одговорност и платили изречене казне у року од 8 дана (умањене за трећину по Закону о прекршајима).

У складу са овлашћењима из Закона о пореској администрацији, у извјештајном периоду су код 14 пореских обвезника предузете мјере привремене забране обављања дјелатности.

Инспектори Управе прихода и царина континуирано врше интензивне контроле у дијелу опште пореске регистрације, подношења пореских пријава, евидентирања промета, уплате пазара и пријављивање радника у приморским и сјеверним општинама.  Грађани, као и до сада, све неправилности могу пријавити позивом на број телефона 19707.

Питања везана за примјену пореских прописа можете послати на маил адресу upravaprihoda@tax.gov.me ради добијања детаљних одговора са прегледом пореских прописа у овој области.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here