Непроцјењива важност порoдичних веза

Међународни дан породице, који се обиљежава 15. маја, указује на непроцјењиву важност породичних веза у развоју и благостању сваког појединца и читавог друштва. Ове године посебно је значајан, јер обиљежава и тридесету годишњицу Међународне године породице, фокусиране на унапређење сарадње и јачање политика усмјерених на породицу, на свим нивоима, саопштено је из Института за јавно здравље.

У савременом свијету, суочавамо се са многим изазовима који захтијевају свеобухватне стратегије како бисмо подржали и ојачали породичне везе. Изградња и очување здравих породичних односа постају кључни фактори за постизање социјалне правде, економске стабилности и одрживог развоја. У том контексту, иницијативе које осигуравају приступ квалитетном образовању, здравственим услугама, као и подршку за балансирање пословних и породичних обавеза, постају есенцијалне за стварање окружења које омогућава просперитет и добробит свих чланова друштва.

Због важности суочавања са изазовима идентификованим у међународним извјештајима, а на основу анализе демографских трендова и њиховог утицаја на породице и политике оријентисане на породицу, Генерална скупштина Уједињених нација охрабрује државе чланице да размотре сљедеће препоруке:

 1. Осигурати приступ квалитетном образовању, услугама репродуктивног здравља и планирању породице за све, посебно за младе жене и адолесценткиње;
 2. Предузети мјере за елиминисање дјечјих бракова путем правних, друштвених, економских и образовних мјера, укључујући кампање подизања свијести о негативним посљедицама ове праксе и рад са локалним заједницама ради промјене друштвених норми и ставова;
 3. Смањити смртност мајки побољшањем приступа здравственој заштити у области сексуалног и репродуктивног здравља и улагањем у здравствене установе у удаљеним подручјима;
 4. Инвестирати у политике равнотеже између посла и породице, укључујући флексибилне радне ангажмане, родитељско одсуство и квалитетне и приступачне аранжмане за чување дјеце;
 5. Развити или ојачати системе социјалне заштите и пензије за старије особе;
 6. Инвестирати у системе породичне његе за старије особе, као и институционалну здравствену заштиту, посебно дуготрајну његу;
 7. Инвестирати у подршку неформалним и формалним његоватељима, укључујући ресурсе, паузе за одмор, савјетовање и едукативне програме;
 8. Уважити мултигенерацијску перспективу у јавним политикама, препознавањем доприноса свих генерација и јачањем међугенерацијске солидарности;
 9. Инвестирати у промовисање аранжмана за суживот ради олакшавања повезаности сродника различитих генерација;
 10. Проширити истраживања заснована на доказима о демографским трендовима и њиховом утицају на породице како би се развиле адекватне политике које би породицама омогућиле да имају жељени број дјеце;
 11. Ојачати родну перспективу и оснаживати жене и дјевојчице у креирању политика породице, посебно у вези са репродуктивним здрављем и дјечјим браковима;
 12. Подржавати истраживања, активности подизања свијести и политичке акције на националном, регионалном и међународном нивоу о утицају технолошких, урбанистичких, миграцијских, демографских и климатских трендова на породице.

Кроз подршку породичним вриједностима и имплементацију препорука, можемо унаприједити породичне системе и ојачати породичне везе у нашој заједници, наведено је у саопштењу Института за јавно здравље.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here