Нацрт новог Закона о заштити потрошача предвидио три нове директиве ЕУ

Фото: министарство економског развоја

Округли сто поводом Јавне расправе о Нацрту закона за заштиту потрошача одржан је у организацији Министарства економског развоја уз подршку Секретаријата Савјета за конкурентност.

Намјера организатора је да се кроз коментаре, сугестије и анализу евентуалних изазова са којима се суочавају  учесници у практичној примјени овог прописа, разумије различита перспектива и пронађу рјешења која ће уважити интересе учесника на тржишту, а која ће бити примјенијива у пракси.

Нацртом новог Закона о заштити потрошача врши се преузимање три нове директиве Европске Уније, од којих се једном врше измјене и допуне у чак четири постојеће потрошачке директиве (већ потпуно преузете важећим ЗЗП) које се односе на правила о: истицању цијене, непоштеним пословним праксама, непоштеним уговорним одредбама и продаји на даљину. Преосталим двјема директивама  се потпуно иновира постојећи правни оквир уговорних правила о сабразности и пратећих гаранција, који у ери дигиталног окружења сада има засебна правила за робе и робе са дигиталним елементом, с једне, и засебна правила за дигиталне услуге и дигитални садржај, с друге стране. Овим прописом законски је уређен Централног информационог система за заштиту потрошача (ЦИСЗП) којим се обезбјеђује остваривање пуне и дјелотворне сарадње надлежних органа, саопштено је из Министарства.

Осим тога, ту су и посебна рјешења настала као резултат досадашње примјене закона која су предложена ради ефикасније борбе против сиве економије (прикривена куповина). Посједовање ове посебне врсте овлашћења је веома важно ради ефикасног спровођење преузете потрошачке правне тековине. (Овлашћење за куповину под тајним идентитетом надлежних инспектора, односно овлашћених службеника других надлежних органа у спровођењу одредаба овог Предлога закона или других прописа којим се омогућава да изврше прикривену куповину у случају сумње да лице обавља дјелатност без претходне регистрације, односно прописаног приступа дјелатности, или да не издаје рачун, или да на неки други начин крши прописе, ако се на тај начин могу обезбиједити докази, односно утврдити неправилности или подаци о прекршиоцу.)

Законом су прописана и посебна рјешења ради унапређења пословног амбијента и превентивног дјеловања надлежних органа, прописивањем начела опортунитета код одредби о надзору.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here