На три локације положено близу 1 000 метара водоводних цијеви

Изградња нових цјевовода, реконструкција и замјена постојећих као и смањење техничких губитака су приоритетни задаци ДОО Водовод и канализација Херцег Нови  у циљу припреме за љетњу туристичку сезону, али и уопште када је у питању побољшање функционисања водоводног система.

Како је саопштено из предузећа Водовод и канализација Херцег Нови, захваљујући одличној сарадњи са свим мјесним заједницама, ресорним општинским секретаријатом и грађанима током ове радне седмице оперативне екипе ВиК-а су на три локације за само три дана успјеле да положе скоро 900 м цјевовода.

У Ратишевини је положено 630 м  цијеви ДН 63мм ПН16. Цјевовод је изведен као наставак већ постојећег диструбутивног цјевовода  чиме ће се омогућити  прикључење објеката-парцела које до сада нису могле бити прикључење на водоводну мрежу. Цијеви су полагане у трупу сабраћајнице чија је реконструкција у току. За ископ је коришћен “Дич Вич” чиме се добио ров  задаовољавајућих техничких прописа, и остварена значајна уштеда времена  када су у питању ископи у односу на класични машински ископ. На траси ће бити изведена четири ревизиона окна која ће уједно бити прикључна.

На Подима, у улици Младост је положено 100м водоводних цијеви PEHD DN100 мм ПН16. У склопу пројекта изградње канализационог колектора на овој локацији планирана је, а на неким дионицама и завршена замјена постојећег и изградња новог диструбутивног цијевовда ДН 100 мм. Овим ће сви потрошачи са подручја Пода бити спојени на припадајући резервоар “Поди“ што до сада није био случај јер се за дио потрошача дистрибуција воде вршила препумпавањем са резервоара Бајер 2. Такође ће се смањити технички губици, уравнотежити притисак у систему и омогућити свим потрошачима уредно водоснабдијевање. На овој локацији остаје да се изведе јос цца 400м новог цјевовда за чију је реализацију неопходна набавка потребног цијевног материјал која се очекује крајем следеће седмице.

У Баошићима, у насељу Горње водице положено је 150м цјевовода PEHD DN80мм ПН 16. Извршена је реконструкцији и замјени постојећег диструбутивног цјевовода ДН 50 мм са PEHD цјевоводом ДН 80 мм.  Цијеви су положене у трупу локалне саобраћајнице, а на самој траси су изграђена четири ревизиона окна која ће уједно бити и прикључна. Радови се изводе у двије фазе. У првој фази је извршен машински ископ трасе цјевовода, његово полагање у ров и спајање на магистрални цјевовод ДН 300мм, као и враћање локације у првобитно стање. Друга фаза подразумјева израду нових прикључака за потрошаче и изградњу РО.  Након ових радова губици на мрежи ће бити смањени, као и број кварова, а потрошачи на ривијери ће имати квалитетније и сигурније водоснабдијевање.

ДОО Водовод и канализација Херцег Нови

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here