Мељине комплекс – Признато милион, оспорено 110 милиона еура потраживања

Судија Привредног суда Драган Вучевић усвојио је коначну листу признатих и оспорених потраживања у стечају бивше компаније Душка Кнежевића Мељине комплекса. Претходно је стечајни управник Ладо Шекуларац дјелимично признао потраживање једне од Кнежевићевих фирми Атлас капа, оснивача Мељине комплекса, преноси Побједа.

Шекуларац је раније оспорио сва потраживања бивших и актуелних компанија Кнежевића укупне вриједности 12,7 милиона еура, као и државе која је, на рачун спора за раскид уговора о приватизацији болнице Мељине пријавила 97,3 милиона еура. Признавањем 56,8 хиљада еура Атлас капу у трећем исплатном реду, укупна потраживања према Мељине комплексу укупно износе мало преко милион еура.

Општини Херцег Нови, која је и иницирала стечај у овој компанији због дуга за порез на непокретности, у трећем исплатном реду Шекуларац је признао 554,7 хиљада еура, док је на 335,2 хиљаде еура обезбијеђеног потраживања признао разлучно право.

У трећи исплатни ред сврстана су и потраживања Управе прихода и царина (УПИЦ) за ПДВ од 59,2 хиљаде, Електропривреде од 2,5 хиљаде, Атлас банке у стечају од 603 еура, те бивше директорице и једине запослене Ивоне Чавић од 316 еура. Преосталих 5,4 хиљаде еура за зараде и доприносе признато јој је у првом исплатном реду.

Оспоравајући потраживање државе, Шекуларац је у образложењу навео да је у току посебан парнични поступак пред Привредним судом у којем држава може остварити своја права у односу на основ и висину потраживања према Мељине комплексу.

Потраживање Инвест банке у стечају од 5,9 милиона еура које се односи на кредите кипарске фирме В. Б. Холдингс и подгоричке Аттика ланд, Шекуларац је одбио наводећи да је имовином за те кредите гарантовала болница Мељине, а не Мељине комплекс. Потраживање Атлас банке у стечају од 6,2 милиона еура односи се на кредите болнице, које је пријављено и у том стечају, због чега га је Шекуларац оспорио. Атлас капу је оспорио 10,9 хиљада еура које се односе на зајам, јер није доказана основаност тог потраживања.

Ова компанија која је прије неколико мјесеци обавијестила суд да планира реорганизацију, је у одбору повјерилаца са УПИЦ-ом и Општином Херцег Нови, чије потраживање оспорава тврдећи да одлуке о порезу нијесу биле усклађене са законом о порезима на непокретности. Планом, који би након коначне листе требало да буде коригован, предвиђају да новац за реорганизацију обезбиједе судски од болнице Мељине, такође у стечају, и то 830 хиљада за закуп имовине и још пет милиона еура на основу изгубљене добити због прениске цијене закупа.

1 COMMENT

  1. Kada neko pliva u novcu, onda može sebi da dozvoli da ima hektare vinograda na najboljoj mogućoj poziciji na kojoj bi se mogla sagraditi i nova bolnica Meljine. Takav luksuz sebi može da dozvoli Herceg Novi i oni koji su to „svojom dobrom voljom“ omogućili…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here