Међународни je дан особа са инвалидитетом

Foto: gov.me

Међународни дан особа са инвалидитетом 3. децембар обиљежава се од 1992. године када је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила резолуцију са циљем да се особама са инвалидитетом омогући једнако уживање људских права и равноправно учествовање у друштвеном животу.

У Црној Гори нема званичних података о броју особа са инвалидитетом, а те податке требало би да добијемо након пописа становништва који је почео данас. Према попису из 2011. године од укупног броја становника, 11% (68.064) особа има сметње при обављању свакодневних активности због дуготрајне болести, инвалидитета или старости.

Према тим подацима, 5% црногорске популације има проблем са кретањем, 2% са видом иако користи наочаре и сочива, а од укупног броја становника, 1% има проблем са слухом и поред коришћења слушних апарата. Сметње са памћењем, концетрацијом или за вријеме споразумијевања са другима има 1% становништва, док 4% становништва осјећа тешкоће друге врсте.

Прву базу података о ОСИ ускоро ће имати Општина Херцег Нови захваљујући пројекту који је почела НВО „Нова шанса у Новом“ у сарадњи са локалном управом.

Циљ пројекта је јачање сарадње локалне самоуправе, других релевантних институција и НВО сектора који се баве проблематиком особа са инвалидитетом у циљу стварања бољих услова за  живот, али и базе података о особама са инвалидитетом у Општини Херцег-Нови.

Предсједница НВО „Нова шанса“ у Новом Весна Одаловић казала је недавно да са базом података које ће прикупити током трајања пројекта неће располагати Нова шанса, већ Општина.

– Ниједна база није коначна. Она се увијек дорађује и допуњује, јер имате особе са инвалидитетом које то стекну током живота, а имате и рођене. Мислим да је то неопходно. Ово је сад експеримент и шаблон из окружења казала је недавно Одаловић.

Подаци се могу прикупљати уз изјаву о сагласности родитеља/старатеља или самих ОСИ да су сагласни да се њихови лилни подаци унесу у базу података.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here