Међународни дан медицинских сестара

Поводом 12. маја  Међународног дана медицинских сестара, Национално удружење медицинских сестара и бабица Црне Горе доставило је саопштење за јавност у коме позивају  да  цијенимо, штитимо, поштујмо наше медицинске сестре и улажимо у њих зарад одрживе будућности у здравственој њези и заштити.

Слоган који прати овогодишњу тематику је „Наше медицинске сестре – наша будућност“ са посебним акцентом на економски аспект здравствене неге. Овај датум је прилика да се подсетимо на значај и хуманост сестринске професије.
Глобална повеља за промене представља 10 планираних корака у циљу подршке медицинским сестрама:

У Повељи за промјене „Наше медицинске сестре, наша будућност“ наводе да медицинске сестре показују старање и имају водећу улогу у рјешавању глобалних здравствених изазова свуда, често доводећи себе у велики ризик. Они су суштинска животна снага за здравље, али наши здравствени системи широм свијета су пропустили да вреднују, заштите, поштују и улажу у овај драгоцјени ресурс. Свијет је погрешно узимао медицинске сестре здраво за готово, третирајући их као невидљиви и неисцрпни ресурс. Са тим се сада мора престати због медицинских сестара и глобалног здравља.

Медицинске сестре су од кључне важности за остварење здравије заједнице, одговорнијег друштва, успјешне економије и моћне нације. Сада је тренутак да креатори политика, национални и локални доносиоци одлука предузму одлучне кораке за изградњу и оптимизацију трајне, снажне и одрживе радне снаге медицинских сестара. Повеља Међународног савјета медицинских сестара за промјене представља 10 политичких акција које владе и послодавци морају да предузму како би створили и одржавали системе здравствене заштите који су безбједни, доступни, приступачни и одговорни а који медицинске сестре чине видљивим и непроцјењивим.

Штитите и улажите у професију медицинске сестре како бисте обновили здравствене системе који могу да остваре циљеве одрживог развоја и универзално здравствено осигурање ради побољшања глобалног здравља. Здравље и здравствену заштиту треба вредновати и посматрати као инвестицију, а не трошак. Обезбиједите средства за инвестиције како би се одржала правична њега усмјерена на људе.

Треба се хитно позабавити и унаприједити подршку здрављу и добробити медицинских сестара обезбјеђивањем безбједних и здравих услова рада и поштовања њихових права.  Успоставите системе како би се осигурао безбједан број особља. Обезбиједите заштиту од насиља и опасности на радном месту и спроводите  примијените међународне стандарде рада о правима медицинских сестара на рад у безбједном и здравом угодном окружењу које пружа заштиту физичком и менталном здрављу.

Унаприједите стратегије запошљавања и задржавања медицинских сестара како би се ријешио недостатак радне снаге. Побољшајте накнаде за медицинске сестре да би се осигурала фер и пристојна плата и бенефиције, и одржавајте позитивна окружења која одговарају медицинским сестрама за вршење праксе и обезбиједите им потребна средства да безбједно, ефективно и ефикасно обављају свој посао. Финансирајте активности стручног управљања, признавања и развоја на путу развоја каријере.

Развијајте, спроводите и финансирајте националне планове развоја радне снаге медицинских сестара како бисте сами обезбиједили довољан број медицинских сестара за будући период. Ускладите ресурсе како би се подржала чврста радна снага која ће  пружати основне здравствене услуге, повећала запошљивост и задржао таленат. Када се дешава међународна миграција, она је етичка, транспарентна, праћена и пружа једнаке узајамне користи за земље из којих се одлази и у које се долази, као и поштовање права сваке медицинске сестре понаособ. Вршите системско планирања и праћења радне снаге током цијелог процеса здравствене заштите.

Инвестирајте у висококвалитетне, акредитоване програме овбразовања медицинских сестара како бисте обезбједили већи број нових медицинских сестара и подстакли развој каријере за постојеће медицинске сестре.    Осмислите наставне планове и програме тако да медицинске сестре након дипломирања изађу са правим вјештинама, компетенцијама и самопоуздањем и тако одговоре на здравствене потребе заједница које се стално мијењају и еволуирају и подржите напредовање у каријери од опште до специјалистичке и напредне праксе.

Омогућите медицинским сестрама да раде у пуном обиму сестринске праксе јачањем и модернизацијом регулативе и улагањем у напредну сестринску праксу и моделе његе којим руководе медицинске сестре. Треба преоријентисати и интегрисати  здравствене системе у јавно здравље, промоцију примарне здравствене заштите и превенцију, здравствену заштиту у заједници, код куће и ону која је оријентисана на пацијента.

Признајте и вреднујте вјештине, знања, својства и стручности медицинских сестара.  Поштујте и промовишите улоге медицинских сестара као здравствених радника, научника, истраживача, едукатора и лидера. Укључити медицинске сестре у доношење одлука које утичу на здравствену заштиту на свим нивоима. Промовишите и улажите у културу једнакости која поштује професију медицинске сестре као водећег учесника у висококвалитетним здравственим системима.

Активно и смислено ангажујте национална удружења медицинских сестара као кључних професионалних партнера у свим аспектима здравствене и социјалне политике, испоруке и лидерства као искусан и поуздан глас медицинске сестре. Градите локална, национална и глобална мултилатерална партнерства.

Штитите рањиве популације, чувајте и поштујте људска права, родну равноправност и социјалну правду.  Поставите и подржите етику здравствене његе у средиште креирања и испоруке здравствених система тако да сви људи имају приступ здравственој заштити која је праведна, недискриминаторна, усредсријеђена на људе и заснована на правима а без ризика од финансијских потешкоћа.

Поставите медицинске сестре на извршне позиције свих здравствених организација и  тамо гдје се креирају владине политике. Ојачајте лидерство медицинских сестара у свим здравственим системима и креирајте и одржавајте лидерске улоге медицинских сестара тамо гдје су најпотребније.

Наводи се у саопштењу које је поводом Дана медицинских сестара упутило Национално удружење медицинских сестара и бабица Црне Горе и Међународни савјет медицинских сестара.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here