Креирати одржив модел финансирања дневних центара

Заједница општина Црне Горе (ЗОЦГ) доставила је Министарству рада и социјалног старања Анализу о средствима које су јединице локалне самоуправе издвајале за услуге и давања из области социјалне и д‌јечије заштите за период 2020-2022. године, на основу које је предложила да се утврди модел финансирања дневних центара за д‌јецу са сметњма и тешкоћама у развоју у којем би учешће општина било највише до 30 одсто.

Овај предлог мотивисан је чињеницом да је ријеч о услузи за чије је пружање и финансирање одговорна држава, као и податком да је велики број општина у тешкој финансијској ситуацији. Урађена анализа показала је да су општине у периоду од три године за услуге у области социјалне и д‌јечије заштите издвојиле преко 12 милиона еура, од чега чак око девет милиона за дневне центре. Од тога је преко шест милиона за трошкове њиховог функционисања и око три милона за изградњу објеката дневних центара.

Добијени подаци говоре и да су поједини дневни центри крајем 2019. године остали без уплате из државног буџета припадајућих средстава у износу од по 150 еура по кориснику. На иницијативу Заједнице општина и Омбудсмана, уз подршку Одбора за људска права и слободе Скупштине Црне Горе, овај износ је повећан на 250 еура које држава плаћа од 900 еура укупних мјесечних трошкова по кориснику, при чему су родитељи д‌јеце корисника у потпуности ослобођени плаћања.

Смањењем финансијских захтјева према општинама за обезбјеђивање ове услуге, која је у изворној надлежности државе, омогућило би им се да финансирају специфичне услуге за којима постоји потреба у локалној заједници.

У више наврата ЗОЦГ указивала на ове проблеме на сједницама Одбора за људска права и слободе Скупштине Црне Горе, који у својим званичним закључцима подржава и препоручује утврђивање одрживог модела финaнсирања дневних центара, у консултацији свих ресорних министарстава, Заједнице општина, Омбудмана и УНИЦЕФ-а у Црној Гори, с тим да учешће државе у овим трошковима треба увећати.

Заједница се нагативно изјаснила на Правилник о измјенама и допунама Правилника о висини средстава за развој, односно финансирање услуге социјалне и д‌јечје заштите и критеријумима за њихову распод‌јелу, указујући да то што општине нијесу усвајале локалне акционе планове не би смјело да буде разлог ускраћивања државних трансфера у ове сврхе, будући да се средства намјенски опред‌јељују у буџету државе и општина.

ЗОЦГ вјерује да ће са Министарством рада и социјалног старања успоставити квалитетан дијалог, како би се, уз учешће и других Владиних ресора, утврдио одржив модел финансирања дневних центара и обезбиједио континуитет пружања ове пријеко потребне услуге д‌јеци са сметњама у развоју.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here