Континуирана и добра сарадња МУП-а са Frontex-ом

Активности Frontex службеника на граничном прелазу Дебели Бријег односе се на свакодневну подршку локалној полицији приликом вршења граничне контроле, наведено је, између осталог у саопштењу Министарства унутрашњих послова Црне Горе.

Сарадња граничне полиције Црне Горе са Европском агенцијом за обалску и граничну стражу – FRONTEX започела је 2009. године потписивањем Радног аранжмана о успостављању оперативне сарадње са Управом полиције Црне Горе.

-Сходно томе, 2016. године успостављене су FRONTEX координационе тачке на четири друмска гранична прелаза: ГП Сукобин, ГП Божај, ГП Кула и ГП Добраково, на којима су, у својству полицијских посматрача, радно ангажовани експерти из држава чланица ЕУ. Такође, на исти начин координационе тачке формиране су и на ваздушним граничним прелазима – ГП Аеродром Подгорица и ГП Аеродром Тиват.

Након тога, 15. 06. 2020. године потписан је Споразум између ЕУ и Црне Горе о активностима које спроводи FRONTEX у Црној Гори, на основу којег су успостављене нове активности, и то заједничка операција на копну– Joint Operation Montenegro Land  (на граничном прелазу Дебели Бријег) и заједничка операција на мору – Joint Operation Montenegro Sea. За разлику од претходно поменутог Радног аранжмана, Споразум је предвидио ангажовање FRONTEX-ових службеника са могућношћу примјене полицијских овлашћења на граници Црне Горе са Европском унијом.

У складу са тим, координација оперативним активностима на међународном нивоу врши се од стране Међународног координационог центра Frontex-а (International Coordination Center – ICC) са сједиштем у Варшави, гдје је присутан и представник Сектора граничне полиције Црне Горе у својству ICC координатора, док је на националном нивоу, за координацију успостављен Локални координациони центар (Local Coordination Center-LCC) са сједиштем у Координационом центру Сектора граничне полиције у Подгорици.

Од маја 2023. године, због објективних потреба с којима се гранична полиција суочава током љетње туристичке сезоне, активности ICC координатора настављене су у континуитету, али уз извршавање преузетих обавеза путем онлине комуникације са ICC центром у Варшави и другим припадницима оперативног тима.

-Ријеч је о привременом неупућивањуслужбеника у сједиште Frontex-а до октобра , када је планирано поновно упућивање и присуство нашег представника у ICC центру, Варшава. Истичемо да наведено није негативно утицало на координацију заједничком операцијом, имајући у виду да се иста врши из Координационог центра, у оквиру којег је успостављено својеврсно функционисање оперативног дежурства Сектора граничне полиције на централном нивоу, по систему 24/7.

Заједничка операција на копну – Joint Operation Montenegro Land започела је 15. 07. 2020. године и дефинисана је посебним Frontex Оперативним планом (OPLAN).

-У вези с тим, активности Frontex службеника на граничном прелазу Дебели Бријег односе се на свакодневну подршку локалној полицији приликом вршења граничне контроле, а најзначајнија је сарадња по питању фалсификованих докумената (фалсификоване или туђе путне исправе, као и фалсификоване визе ЕУ, дозволе боравка), гдје се са колегама из Фронтеx-а врше провјере преко њихових националних база података или Центара за сарадњу полиције и царине ЕУ (Police and Custom Cooperation Centre- PCCC). Такође, интензивна је сарадња на сузбијању илегалних миграција, превенцији кријумчарења наркотика и оружја, као и детекцији и спречавању осталих видова прекограничног криминала.

Заједничка операција на мору – Joint Operation Montenegro Seaзапочела је 16. 10. 2020. године и такође је дефинисана посебним Frontex Оперативним планом.

-Aктивности на мору спроводе се електронским надзором оперативног подручја из ваздуха, као и сталним распоређивањем службеника Frontex-а на ГП Лука Бар, који се сходно оперативним потребама ангажују и на лучким граничним прелазима – ГП Кумбор – Порто Нови и ГП Лука Котор.

Надзор границе на мору из ваздуха, врши се FRONTEX летјелицом, као и хеликоптерима италијанске Guardia di Finanza-e. На овај начин унапријеђен је електронски надзор државне границе на мору са ситуационом сликом у реалном времену које летјелице шаљу Координационом центру и ICC-у.

У мају 2023. године потписан је нови Споразум између Црне Горе и ЕУ о активностима које спроводи FRONTEX у Црној Гори, а који је усаглашен са новом ЕУ регулативом и предвиђа могућност да Frontex ангажује своје службенике са извршним овлашћењима на било ком дијелу територије Црне Горе, а не само на граници са ЕУ, као што је то било до сада.

-Новим Споразумом је у завршним одредбама предвиђена привремена примјена Споразума од 01. јула 2023. године, до завршетка интерних правних процедура обје стране потписнице потребних за његово ступање на снагу.

С тим у вези, Сектор граничне полиције је већ у јуну иницирао проширење заједничке операције JO Montenegro Land за 2023. годину. У овом циљу, у првој недјељи јула, тачније од 04. до 07. јула реализована је посјета делегације Frontex-а у оквиру које су заједно са представницима Сектора граничне полиције разматрана сва питања битна за проширену операцију, делегација је упозната са нашом проблематиком и у начелу је постигнут договор око будуће сарадње.

Током службене посјете, делегација Frontex-а је извршила обилазак релевантних граничних прелаза, као и станица граничне полиције у чијој је надлежности надзор „зелене границе“ (гранична контрола подручја ван граничних прелаза). Управо је акценат и био на надзору државне границе и планирању будућих мјешовитих патрола које би чинили црногорски полицијски службеници и службеници Frontex-а.

Даљи кораци су измјена Оперативног плана за предметну заједничку операцију у ком ће детаљно бити описан и испланиран начин сарадње (зона операције, број и профили службеника Фронтеxа, материјално-техничка средства, координација и чланови тима, и друга питања), саопштено је из Министарства унутрашњих послова Црне Горе.

Фото: EEAS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here