КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА “ДИРЕКТНО ОТВАРАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА – ЈАВНИ РАД”

Завод за запошљавање Црне Горе расписао је конкурс за избор послодаваца који ће, кроз програме јавног рада, запослити на привременим нетржишним пословима од јавног интереса, лица из евиденције Завода за запошљавање Црне Горе.

Како је саопштено из Завода, расположива средства за учешће у финансирању програма јавног рада износе 555.500,00 €.

Планирано је да се најмање 50% расположивих средстава опредијели за финансирање социјалних програма јавног рада, а преостала средства за финансирање програма јавног рада хуманитарних, едукативних, еколошких, комуналних, инфраструктурних садржаја, очувања културних и историјских споменика и других садржаја у областима од јавног интереса.

Завод задржава право на преусмјеравање средстава за финансирање појединих програма од јавног интереса на начин утврђен Програмом. 

Завод ће учествовати у финансирању трошкова реализације програма јавног рада, у најдужем трајању од четири мјесеца. Учешће Завода у финансирању програма јавног рада, зависи од броја учесника јавног рада и на мјесечном нивоу износи 568,07 € по учеснику.

Програм је намијењен незапосленима без школске спреме или са завршеном основном школом, затим незапосленим женама, као и лицима која у последњих 12 мјесеци нијесу била у радном односу.

Планирана је реализација за најмање 250 незапослених из циљне групе Програма  „Директно отварање радних мјеста – јавни рад“. Послодавци ће изабрати лица која ће запослити на пословима јавног рада из групе незапослених лица која је Завод претходно припремио за укључивање у програме.

Захтјев за реализацију програма могу поднијети послодавци који у оквиру конститутивних аката имају јасно дефинисану дјелатност која их препоручује за реализацију програма социјалних, хуманитарних, едукативних, еколошких, комуналних, инфраструктурних садржаја, очувања културних и историјских споменика и програма других садржаја у областима од јавног интереса.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here