Конкурс за додјелу средстава спортским клубовима и спортско рекреативним друштвима

Из Секретаријата за друштвене дјелатности и међународну сарадњу информишу да су расписали јавни конкурс за суфинансирање програма рада спортских клубова и спортско рекреативних друштава. Средства су планирана Буџетом Општине Херцег Нови за 2024. годину, а рок за пријаву је 20 дана.

Како је саопштено из локалне управе, право учешћа имају спортски клубови и спортско рекреативна друштва која су регистрована у Црној Гори, са сједиштем у Херцег Новом, те да је од дана оснивања прошло најмање годину.

Приликом пријаве на конкурс потребно је доставити:
– пријавни образац (доступан на интернет страници Општине Херцег Нови, у канцеларији број 61 или на грађанском бироу Општине Херцег Нови);
– детаљан план и програм рада спортске организације или спортско рекреативног друштва за 2024. годину (према смјерницама);
– изјаву о истинитости података;
– финансијски извјештај о одобреним, реализованим и утрошеним средствима из буџета Општине Херцег Нови за претходну 2023. годину (уколико је клуб или спортско рекреативно друштво користило буџетска средства) који је овјерио овлашћени књиговођа. Финансијски извјештај је могуће доставити и без овјере овлашћеног књиговође, ако је спортском клубу или спортско рекреативном друштву претходне године опредијељен износ мањи од 5 000 еура.
– уколико спортски клуб или спортско рекреативно друштво први пут конкурише или није учествовало на конкурсу за спорт у последње двије године, обавезно доставити важеће рјешење о упису у регистар спортских организација издато од надлежног Министарства;
– потврда клуба о ангажовању стручњака (лиценце тренера – копије);
– потврде надлежног националног спортског савеза за ставке из пријавног обрасца

Документацију је потребно предати у затвореној коверти на адресу: Општина Херцег Нови, Секретаријат за друштвене дјелатности и међународну сарадњу, Трг маршала Тита бр. 2 путем поште или непосредно путем Грађанског бироа Општине Херцег Нови, на шалтеру Секретаријата за друштвене дјелатности и међународну сарадњу, са назнаком Пријава на Јавни конкурс за суфинансирање програма рада спортских клубова и спортско рекреативних друштава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Предсједник Општине Херцег Нови за потребе конкурса формира Комисију за вредновање програма рада спортских организација и спортско рекреативних друштава, а Секретаријат за друштвене дјелатности и међународну сарадњу, на предлог Комисије, доноси Одлуку о расподјели средстава.

На основу Одлуке биће закључен Уговори о суфинансирању програма рада са спортским организацијма и спортско рекреативним друштвима.

Обавјештење о расподјели средстава биће објављено на интернет страници Општине Херцег Нови.

За све додатне информације можете се обратити Секретаријату за друштвене дјелатности и међународну сарадњу, телефон 031/321-052.

Више детаља о конкурсу налази се на линку.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here