Комунално стамбено предузеће – интензивно уређење зелених површина и локалних путева

Запослени у Сектору за одржавање локалних путева и водотокова Kомунално стамбеног доо, настављају са крчењем и кошењем канала и кошењем путних појаса.

Претходних дана завршили су санацију већих оштећење (ударних рупа) у трупу пута према Ратишевини. Сва већа оштећена су санирана хладним асфалтом.

Настављено је кошење путног појаса Штрека као и крчење и кошење канала код вртића у Игалу. Обавњено је и крчење канала поред салона керамике  Азуро у Игалу.

Радници овог сектора  завршили су бетонирање уз ивицу пута од ресторана Kонак  до Авантуристичког парка на Врбању.

Такође, запослени у Сектору за одржавање локалних путева и водотокова  завршили су санацију ударне рупе у трупу пута на Савини.

 

Радници Сектора одржавања локалних путева санирали су и ударне рупе на приобалном путу у Ђеновићу.

Наставили су активности на кошењу путних појаса. Овом приликом радили су на кошењу путних појаса  Ченићи  и  Штреке  у Игалу. Очишћен је и канал  иза куће  Мандића у Игалу.

Запослени у Сектору уређења и одржавања јавних зелених површина Комунално стамбеног доо, завршили су кошење са сакупљањем и извлачењем зеленог отпада, орезивањем полустаблашица олеандера и пајасмина и уклањањем поломљених напуклих грана и њиховим одвозом код манастира Савина.

Запослени у Сектору за одржавање локалних путева и водотокова Kомунално стамбеног доо, монтирали су саобраћајне знакове у насељу Гомила, по добијеном рјешењу.

Обављена је санација и фарбање летви на клупама парка Леополда Мандића у центру града.

Извор:  https://komunalnostambeno.me/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here