КАЗНА И ДО 20 000 ЕУРА ЗА НЕПОШТОВАЊЕ ПРОЈЕКТА „ЕВРОПА САД“

Имајући у виду да спровођење реформи мора да прати појачани инспекцијски надзор, Управа за инспекцијске послове ће пружити пуну подршку имплементацији сета мјера из пројекта „Европа сад“ и преко одсјека за инспекцију рада, контролисати уговоре о раду запослених код послодаваца. Такође, пажњу ће посветити и провјеравати случајеве у којима послодавци са запосленима потписују уговоре о раду на половину радног времена, те да ли је то радно мјесто тако и систематизовано.

Надлежност инспекције је да обавља контролу над примјеном Закона о раду, Општег колективног уговора, Гранског колективног уговора односно одредби појединачног колективног уговора.

-Законом о раду запријећене су казне од 2.000 до 20.000 еура за правно лице, од 200 до 2.000 еура за одговорно лице у правном лицу и од 500 до 6.000 еура за предузетника. Уколико послодавац не поступи по рјешењу, инспектор му може закључком изрицати новчане казне сходно Закону о инспекцијском надзору у износу од 500 до 5.000 еура, све док послодавац не поступи по рјешењу односно не испуни обавезу, истичу из УИП.

Подсјећају да су у претходном периоду провјерили информације о привредним субјектима који су са запосленима засновали радни однос на непуно радно вријеме и дошли до податка да је 99.2 % запослених имало заснован радни однос на пуно радно вријеме.

-Апелујемо на раднике да не пристају на потписивање анекса уговора који предвиђају непуно радно вријеме и позивамо све грађане који мисле да су им права из рада закинута, да макар анонимно поднесу иницијативу како бисмо правовремено отклонили неправилност и утицали да послодавац прописно формализује тај радни однос.

Неправилности могу пријавити на:

-бесплатан број кол центра 080 555 555,

-маил адресе: [email protected]; [email protected]

-поштом или непосредно, предајом иницијативе на писарници Управе у улици Октобарске револуције 130, 81000 Подгорица.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here