Јавни позив за додјелу средстава подршке за Мјеру 3 ИПАРД III програма

Директорат за плаћања Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде објавио је први Јавни позив за додјелу средстава финансијске подршке за Мјеру 3 „Инвестиције у физички капитал везано за прераду и маркетинг пољопривредних и производа рибарства“ Програма развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру ИПАРД III 2021–2027.

Како је наведено у саопштењу, предмет јавног позива су инвестиције у физички капитал везано за прераду и маркетинг пољопривредних и производа рибарства и прихватљиви трошкови дати у Прилогу 1 – Листа прихватљивих трошкова за Мјеру 3, који је саставни дио овог јавног позива.

Износ расположивих средстава за Мјеру 3 „Инвестиције у физички капитал везано за прераду и маркетинг пољопривредних и производа рибарства“ за период имплементације ИПАРД III програма 2021-2027 износи 19.680.000.00 еура, док укупан износ расположивих средстава за овај јавни позив износи 7.200.000.00 еура.

Лица која остварују право на коришћење финансијске подршке у складу са овим јавним позивом морају испунити услове и критеријуме прописане Уредбом о реализацији и поступку коришћења средстава из Инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПАРД III Програм), овим јавним позивом и другим прописима.

Финансијска подршка за овај јавни позив састоји се од 75% средстава обезбијеђених кроз Инструмент претприступне подршке за рурални развој Европске уније (ИПАРД), сходно Финансијском споразуму за ИПАРД III 2021-2027 и 25% националних средстава обезбијеђених из буџета Владе Црне Горе.

Више детаља о Јавном позиву налази се на линку.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here