Јавни позив за додјелу грантова за пројекте запошљавања ОСИ

Завод за запошљавање Црне Горе објавио је Јавни позив за додјелу милион еура из Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом.

Како је саопштено из Завода, Јавни позив је објављен данас, а крајни рок за предају предлога пројеката је 10. фебруар.

-Грант шемом се правним и физичким лицима додјељују средства Фонда за финансирање пројеката који доприносе унапрјеђењу професионалне рехабилитације и запошљавања лица са инвалидитетом, у укупном износу од милион еура. Циљна група Јавног позива су особе са инвалидитетом са евиденције незапослених којима је статус утврђен прописима из области образовања и о пензијском и инвалидском осигурању или о борачко-инвалидској заштити, као и на основу рјешења надлежне комисије за професионалну рехабилитацију Завода.

Циљ Јавног позива је унапређење професионалне рехабилитације и запошљавања ОСИ на територији Црне Горе.

-Посебни циљеви програма су превенција социјалне искључености ОСИ, повећање стручних и радних квалификација лица са инвалидитетом, као и брже укључивање у радне и друштвене процесе, повећање степена укључености жена са инвалидитетом на тржиште рада и повећање степена укључености младих са инвалидитетом на тржиште рада. Такође, циљеви програма су и успостављање партнерстава између послодаваца и лиценцираних организатора програма образовања одраслих, у активностима које доприносе повећању запослености и отварање нових радних мјеста за ОСИ, подизање свијести јавности, а прије свега послодаваца, о радним капацитетима ОСИ, као и о могућностима и бенефитима запошљавања тих особа, навели су из ЗЗЗЦГ.

Очекују да ће у пројекте одобрене у оквиру Јавног позива бити укључено најмање 160 ОСИ, а од тог броја најмање 40 одсто жена и најмање пет одсто укључених младих са инвалидитетом.

-Најмање 90 одсто учесника пројекта ће успјешно похађати програме образовања и оспособљавања одраслих, а током трајање пројекта ће бити запослено најмање 60 одсто учесника и реализовано најмање 50 одсто пројеката који за резултат имају запошљавање након пројекта, истиче се у саопштењу.

Право учешћа имају правна и физичка лица која у оквиру својих конститутивних аката или аката пројектних партнера имају јасно дефинисану активност коју предлажу у пројекту. На овом Јавном позиву не могу учествовати правна и физичка лица којима су додијељена средства за реализацију пројеката запошљавања ОСИ по Одлуци Управног одбора од 24. новембра 2021. године.

Заинтересовани конкурснудокументацију могу преузети на интернет страници Завода www.zzcg.me.

Фото: ЗЗЗЦГ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here