ИЗВЈЕШТАЈ ОЛИВЕРЕ ДОКЛЕСТИЋ О СТАЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У БИЈЕЛОЈ

У више наврата је „Водовод и канализација“ упозоравао на веома лоше стање колектора канализације на ривјери. Већ су имали четири велика квара на колектору у Ђеновићима и Бијелој.
Директорица Оливера Доклестић објашњава да се, након недавно санираног квара у Ђеновићима, опет појавио стари проблем у Бијелој код хотела „Делфин“.

-Ради се о главном колектору канализације пречника 300 мм, кроз Бијелу, који је у дужини од неких 100 метара спљоштен. Претпоставља се да је до деформације профила дошло усљед превеликог притиска од тешких возила која су пролазила саобраћајницом, у чијем трупу је колектор, док још није био постављен завршни слој асфалта, па су цјевовод и надслој пијеска и шљунка добили додатно набијање тешким возилима у кретању.
Овај проблем са колектором је евидентиран у извјештају Комисије која је 2019. урадила детаљну експертизу стања колектора канализације од Мељина до Бијеле. На тај проблем је указано извођачу радова турској фирми „Ћелтикћоглу“ и њиховом подизвођачу никшићкој фирми „Семпер“. Пред почетак епидемије ковида „Семпер“ је извршио замјену цјеви у дужини од неких 6 метара и на томе се завршила сва санација. У међувремену од изградње, постојећи хаварни испуст, којим би се могла евакуисати отпадна вода из колектора, затворен је изграђеним мулом. На тај начин је стављен чеп на једино могуће спасоносно рјешење пражњења канализације у море. Извођач радова је, приликом санације, девастирао и дио хаварног испуста на копну и онемогућио га за кориштење, подсјећа Доклестић.

Прошле седмице је почео проблем пургања канализације из запуњеног и запушеног цјевовода, на дионици између шахтова 3320 и 3330, што је позиција која је била предмет санације 2019.године.

-Између ова два шахта размак је 16,07 метара, цјев ДН 300 мм постављена (ако је судити по пројекту) са нагибом од 4,85 %0 (промила) што је по градитељској пракси испод дозвољеног минимума од 5 промила нагиба. Дубина рова је 3,23 метра испод нивоа мора. Уграђени шахтови 3330 и 3320 су пластични, који су, такође, деформабилни, са испуцалом кинетом и водопропусни (за морску воду).
Радна јединица за одржавање канализације промптно је изашла на лице мјеста да би покушала да отчепи загушење и омогући протицај кроз сужени профил. Уз сву коришћену механизацију, цистјерну, рад није дао резултат. Нажалост мјештана, радници се уз црепања канализације муче и са долазећом морском водом. Обзиром да нам предстоји период кише и плиме то треба очекивати већу количину морске воде у цјевоводу, па и у овим шахтовима.

Данас су радници предузели мјере пражњења коришћењем потопне пумпе која црпи отпадну воду из запуњеног шахта 3320.

-Екипа одржавања канализационе мреже данас је, у сарадњи са механизацијом, (браварима) извршила адаптацију мобилне фекалне потопне пумпе НО 75 како би је спустили у шахту загушеног колектора ( пречник шахта износи 62 цм а пумпа са старим прикључком је имала ширину 85 цм ).
У улици „Обала“, Бијела , код катарстарске парцеле 742 КО Бијела , на мјесту загушења смо довезли дизел агрегат како би пумпа имала напајање електзричном енергијом. Препумпавање се врши са мјеста загушења до прве „сигурне“ шахте 3360, ( шахте из које вода несметано отиче) односно 70 метара даље према пумпној станици „Бијела“. Са пражњењењем се почело у 10:00 часова и након два сата рада пумпе и обиласка других локација по насељу уочено је да ниво опада. У циљу санације цјевовода потребно је пражњење истог и шахтова. Те је то оно што се тренутно ради за рјешавање овог проблема. Након тога треба урадити ЦЦТВ снимање цјевовода да би се тачно установило стање цјевовода.

Санацију колектора треба да води „Друштво за изградњу нове канализационе и водоводне инфраструктуре“, наводи Оливера Доклестић у извјештају о стању канализације у Бијелој.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here