ИЗРАДА НОВОГ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма приступило је изради новог Закона о планирању простора и изградњи објеката.

Будући да се ради о веома важном закону, који уређује управљање једним од најбитнијих ресурса које имамо, а то је простор, ради повећања транспарентности самог процеса и укључивања стручне јавности, Министарство је иницирало и одржало састанак са представницима невладиних организација и стручним дијелом Инжењерске коморе.
 
„Сматрамо да предстваници невладиних организација и Инжењерске коморе могу да дају значајан допринос у процесу израде новог Закона, те смо се одлучили да прије израде нацрта закона чујемо конструктивне предлоге и проблеме у примјени важећег Закона са којима се сусрећу у пракси“, изјавила је директорица Директората за планирања простора, Марина Изгаревић.
 
На састанку је разговарано о подјели планских докумената (просторни/ урбанистички или државни/ локални), хијерархији, врстама и садржају планских докумената. Додатно, разматрано је увођење нових технологија приликом израде и спровођења планских докумената, али и начин њихове ревизије.

Учесници састанка су дискутовали и око проналаска најбољег модела повјеравања послова израде, односно да ли ће то бити појединац, завод, фирма.

Представници НВО сектора и дијела Инжењерске коморе изразили су задовољство што су у раној фази израде закона контактирани од стране Министарства, јер је ово један веома значајан закон који захтијева темељан приступ и учешће свих страна.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here