ИЗМЈЕНЕ У НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА

Илустрација

Министарство финансија и социјалног старања донијело је измјене у начину обрачунавања и плаћања пореза и доприноса из и на лична примања по основу запослења, које је објављено у Службеном листу Црне Горе.

Како је саопштено из Управе прихода и царина, измјене су донијете имајући у виду Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак физичких лица, Закон о обавезном здравственом осигурању, Закон о измјени Закона о обједињеној регистрацији и систему извјештавања о обрачуну и наплати пореза и доприноса, као и Закон о измјенама и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Упутство о измјенама Упутства о начину обрачунавања и плаћања пореза и доприноса из и на лична примања по основу запослења објављено је у Службеном листу Црне Горе и ступило је на снагу даном објављивања.

Текст Упутства о начину обрачунавања и плаћања пореза и доприноса из и на лична примања по основу запослења налази се на линку.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here