Избор надзорног органа за изградњу секундарне саобраћајнице аутобуске станице у Игалу

Управа јавних радова наставља са реализацијом капиталних пројеката у Херцег Новом. Расписан је јавни позив за избор надзорног органа који ће надгледати изградњу секундарне путне мреже за потребе аутобуске станице у Игалу. Тендер је вриједан 15 хиљада еура.

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца oбавља послове сталног стручног надзора до завршетка свих радова, укључујући отклањање недостатака и коначни обрачун радова и достављања изјаве да је објекат подобан за употребу у складу са чланом 103 Закона о планирању простора и изградњи објеката. Технички рок за извођење радова је 365 дана од дана увођења у посао.

Рок за подношење понуда је 17. јун, када ће бити уприличено њихово отварање.

За изградњу саобраћајнице ангажована је херцегновска фирма „Крушо“, која је доставила најповољнију понуду на тендеру Управе јавних радова који је затворен 8. марта.

Ријеч је о секундарној путној мрежи, а вриједност радова је 774.400 еура са урачунатим ПДВ-ом.

За изградњу комплетне саобраћајнице укупно је опредијељено око 1,37 милиона еура са ПДВ-ом.

Рок за завршетак радова је 365 дана од дана увођења извођача у посао. Изабрани извођач за квалитет радова гарантује минимум 24 мјесеци, а гарантни рок почиње да тече од дана добијања завршног извештаја стручног надзора и примопредаје објекта.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here