Институт ће санирати кров на првој фази

Јавни позив за избор најповољнијег понуђача за санацију дијелова равних кровова на згради прве фазе расписао је Институт “Др Симо Милошевић”.

Како је назначено у тендерској документацији, понуђачи треба да испуне све квалификационе критеријуме да би њихове понуде биле разматране и анализиране у поступку избора.

Тендерску документацију заинтересовани могу преузети у Институту “Др Симо Милошевић”, Игало, у другој фази, спрат 01, канцеларија Сектора набавке, сваког радног дана од 09 до 13 часова. На захтјев документацију могу добити путем мејла.

Понуде је могуће доставити сваког радног дана од 09 до 12 сати, а закључно са 08. јулом до 12 часова, непосредном предајом на архиви Института.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here