ИНСПЕКЦИЈА РАДА КОНТРОЛИСАЋЕ ПОСЛОДАВЦЕ – КАЗНЕ ДО 5000 ЕУРА

Инспекција рада има посебну улогу у спровођењу пројекта „Европа сад“, којим је предвиђено да ће послодавац повећати нето зараде запосленог за онолико колико дажбине на терет запосленог буду умањене.

Непоступање послодавца, Инспекција рада наложиће управни поступак којим би се послодавцу указало на обавезу поступања по одредбама колективног уговора и издати рјешење о отклањању неправилности.

-Уколико послодавац не би извршио обавезу по рјешењу, инспекцији је на располагању принудна мјера  – изрицање новчане казне од 500 до 5000 еура. Поступак изрицања новчаних казни обављаће све док послодавац не поступи по рјешењу, а новчани износ би се сваки пут повећавао усљед непоступања, а сходно Закону о инспекцијском надзору, односно испунио своју обавезу у складу са чланом 33 Општег колективног уговора, наводе из Управе за инспекцијске послове.

Надлежност инспекције у односу на послодавца произилази из обавезе да контролише примјену Закона о раду, Општег колективног уговора, Гранског колективног уговора односно одредби појединачног колективног уговора.

-Велики је проблем што наши запослени и даље у великој мјери пријаве послодавца тек кад им истекне ангажман, тј. кад више нема основа за поступање Инспекције рада. Стога позивамо све грађане који мисле да су им права из рада закинута, да макар анонимно поднесу иницајативу како бисмо правовремено отклонили неправилност и утицали да послодавац прописно формализује тај радни однос. Број телефона бесплатног кол центра је 080/555-555, саопштавају из Управе за инспекцијске послове.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here