Херцегновски Водовод набавио нови багер 

Предузеће Водовод и канализација Херцег Нови је након дуготрајног процеса јавне набавке, добило багер, који је неопходан за машинске ископе приликом полагања и санације цјевовода водоводне и канализационе мреже. Вриједност набавке је 60 000 еура, са ПДВ-ом, саопштено је из ДОО Водовод и канализација Херцег Нови.

-Због честих хаварија на водоводној мрежи великих профила и канализационом колектору процијењено је да је набавка багера рентабилна, с обзиром на износ средстава која се годишње утроше на услуге машинског ископа од стране трећих лица.

За набавку новог мини багера спроведен је отворени поступак јавних набавки, путем електронског система јавних набавки Црне Горе, од 14. фебруара ове године.

На тендеру је учествовао само један понуђач који је доставио  исправну понуду  „Текноксгруп Црна Гора“ доо (Teknoxgroup) из Даниловграда. Kомисија за спровођење поступка јавне набавке je послије прегледа, оцјене и вредновања понуде дала предлог одговорном лицу да се изабере и закључи уговор са овим понуђачем, који је до уговореног рока испоручио багер, који је смјештен у кругу магацина предузећа у Зеленици.  

Ријеч је о мини багеру – ровокопач, марке Катерпилар (Caterpillar), саопштено је из предузећа Водовод и канализација Херцег Нови.   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here