Годишња инфлација у августу 10%

Цијене производа и услуга личне потрошње, мјерене индексом потрошачких цијена, у августу у односу на јул 2023. године у просјеку су више за 1,7%, подаци су Монстат-а.

Потрошачке цијене у августу 2023. у односу на исти мјесец претходне године, у просјеку су више за 8,6%. Највећи утицај на мјесечну стопу инфлације имали су раст цијена у групама: гориво и мазиво за моторна возила; чврста горива; поврће; месо; одјећа; ципеле и остала обућа; услуге смјештаја; воће.

Потрошачке цијене у периоду јануар-август 2023. године, у поређењу са истим периодом претходне године, у просјеку су више за 10,1%.

Посматрано по главним групама производа и услуга према намјени потрошње, у августу 2023. године у односу на претходни мјесец, забиљежен је раст у групама: Превоз (3,9%); Одјећа и обућа (2,3%); Становање, вода, струја, гас и друга горива (2,2%); Ресторани и хотели (1,9%); Храна и безалкохолна пића (1,7%); Рекреација и култура (1,3%); Намјештај, опрема за домаћинство и рутинско одржавање стана (0,4%); Здравље (0,3%); Алкохолна пића и дуван (0,1%), док је пад цијена забиљежен у групама: Остала добра и услуге (-0,3%).

Цијене осталих производа и услуга нису се битније мијењале.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here