Финансијска помоћ за развој туризма, за суфинансирање трошкова 1,5 милиона еура

Секретаријат за туризам, економски развој и инвестиције Општине Херцег Нови позива локална микро, мала и средња предузећа да поднесу пријаву за учешће на Јавном позиву у поступку додјеле средстава за Програмску линију за набавку опреме велике вриједности за туризам.

Ова програмска линија Министарства економског развоја и туризма је намијењена за суфинансирање трошкова набавке нове опреме за примарне угоститељске објекте за пружање услуге смјештаја и припремања хране, пића и напитака, за хотеле и сличне објекте (туристичко насеље, мотел, пансион, eco lodge i wild beauty resort), а који не послују по кондо и мјешовитом моделу.

Министарство економског развоја и туризма одобрава рефундацију дијела трошкова у висини до 40% износа оправданих трошкова без ПДВ-а, односно у износу не мањем од 8.000 еура нити већем од 80.000 еура, а до 50% износа оправданих трошкова без ПДВ-а, у износу од 10.000 до 100.000 еура за привредна друштва у чијој оснивачкој структури у власништву од 100%, учествују особе женског пола и/или особе које имају до 35 година старости.

Рок за достављање пријава/захтјева је 30. септембар 2023. године до 15:00 часова, док је крајњи рок за подношење захтјева за рефундацију одобрених активности 1. новембар 2023. године до 15:00 часова.

Информације које се односе на Јавни позив корисници могу добити путем електронске поште на адресу 

Детаљније информације везано за Јавни позив за учешће у поступку додјеле средстава за Програмску линију за набавку опреме велике вриједности за туризам, можете наћи на линку:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here