Достављен захтјев за израду студије утицаја на животну средину Аеродрома Требиње

Захтјев за одобравање студије утицаја на животну средину за пројекат Аеродром Требиње, а сходно одредбама Еспоо конвенције, Министарство за просторно уређење, грађевинарство, и екологију Републике Српске, Босна и Херцеговина доставило је Министарству туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера.

У циљу обавјештавања и консултовања јавности, достављена документација  доступна је на сљедећем линку.

Све коментаре, сугестије и примједбе заинтересовани могу доставити директно на мејл: brankica.cmiljanovic@mert.gov.me или преко архиве Министарства туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера, IV пролетерске бригаде број 19, Подгорица.

Рок за достављање коментара, сугестија и примједби је 22. април 2024. године.

За све додатне информације контакт особа је: Бранкица Цмиљановић, начелница Дирекције за унапређење животне среине и Фокал поинт и Контакт поинт за Еспоо конвенцију и СЕА Протокол, Министарство туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера IV пролетерске бригаде број 19, Подгорица.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here