Дом здравља Херцег Нови јавни позив за набавку санитетског возила

Јавна здравствена установа Дом здравља Херцег Нови расписала је тендер за набавку новог моторног санитетског возила, процијењене вриједности 40 000 еура.  

Заинтересовани за јавну набавку могу слати понуде до 16. септембра, док је отварање планирано истог дана у 12:30, саопштено је на порталу ЦеЈН (Црногорске електронске јавне набавке).  

Интернет адреса www.domzdravljahn.me  

Вриједност набавке је 39 520 еура и  ПДВ износи 8 299 еура.   

Понуђач је дужан да достави доказ о техничким карактеристикама понуђених производа издат од произвођача (каталог, упутство, спецификација или други доказ издат од произвођача) а посебно да видно маркира карактеристике тражене у техничкој спецификацији и фотографије понуђеног возила.      

Рок важења понуде је 60 дана од дана јавног отварања понуда.

Рок извршења уговора је 30 дана од дана закључивања уговора. Мјесто извршења уговора  Дом здравља Херцег Нови.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here