Црна Гора добија Удружење Главних администратора локалних самоуправа

Општина Херцег Нови

Оснивачка скупштина Главних администратора локалних самоуправа биће одржана у Херцег Новом у петак, 24. маја у хотелу Палмон Беј у 10 сати.

На дневном реду прве Скупштине новог Удружења на нивоу локалних управа у Црној Гори биће усвајање статута, избори предсједника Скупштине и Удружења, као и избор извршног одобра.

Како је наведено у Сатуту, Удружење Главних администратора локалних самоуправа у Црној Гори је добровољни, професионални и независни облик удруживања Главних администратора у Црној Гори које се залаже за успостављање самосталне, стручне, ефикасне и одговорне администрације у локалним самоуправама, афирмацијом права као струке, унапријеђењем правног амбијента за јачање администраторног капацитета локалних самоуправа, јачање угледа, професионалне етике и достојанства Главних администратора, унапријеђење материјалне и друштвене сигурности функције Главног администратора.

Циљеви Удружења су:

  • Унапријеђење и досљедно поштовање уставности и законитости као врхунских, правних и етичких вриједности грађанског друштва, јачање правне државе и владавина права,
  • Афирмација права као струке и науке,
  • Очување и јачање самосталности функције Главног администратора, заштита достојанства и угледа Главног администратора,
  • Постизање одговарајућег и материјалног статуса Главних администратора,
  • Стручно усавршавање Главних администратора и
  • Унапријеђење правног амбијента за јачање административног капацитета локалних самоуправа

Удружење има својство правног лица који се стиче уписом у регистар који води надлежни државни орган.

Удружење се може учлањивати и сарађивати са сличним удружењима у земљи и иностранству.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here