ЦЕДИС: ЗА ШЕСТ МЈЕСЕЦИ ОБРАЧУНАТО ПРЕКО МИЛИОН ЕУРА ПО ОСНОВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ


Током претходних шест мјесеци ЦЕДИС је обрачунао око 9.3 милиона kWh (киловатсати) по основу неовлашћене потрошње електричне енергије, чија је вриједност око 1.1 милон еура. Око 30 % је обрачунато по основу неовлашћене потрошње – крађе, док је око 6.3 милиона kWh обрачунато као неовлашћена потрошња код самовољно прикључених корисника.

Из Црногорског електродистрибутивног система наводе да ће акција сузбијања неовлашћене потрошње електричне енергије, која је започета у јулу претходне године, бити настављена и у наредном периоду на подручју свих црногорских општина.

-Укупни губитци у електродистрибутивном систему су у дискретном паду, притом је током претходне године преузето чак 10 одсто више, односно 250 MkWh више електричне енергије у односу на вриједности које су остварене током 2020. године. Интенција ЦЕДИС-а је континуитет, односно дугорочна интензивна активност на терену, све до минимизирања праксе неовлашћене потрошње на електродистрибутивној мрежи.

ЦЕДИС располаже најмодернијом опремом за утврђивање неовлашћених активности на мјерним мјестима, док радње на терену спроводе стручне екипе са вишегодишњим искуством, упознате са свим видовима неовлашћеног преузимања електричне енергије и детаљним информацијама о карактеристикама конзума, нарочито о проблематичним подручјима.

-Закон о енергетици забрањује неовлашћено коришћење електричне енергије и обавезује ЦЕДИС да, уколико утврди крађу, без претходног упозорења обустави испоруку електричне енергије кориснику. Даље поступање прописано је Правилима за спровођење поступка за откривање, утврђивање и спречавање неовлашћеног коришћења електричне енергије и Методологијом за обрачун и наплату неовлашћено преузете електричне енергије.

У претходном периоду путем корисничких сервиса ЦЕДИС-а значајан број корисника је пријављивао неовлашћену потрошњу, због чега је активирана и посебна mail адреса: neovlascenapotrosnja@cedis.me, путем које се анонимно може захтијевати контрола мјерног мјеста због сумње на неовлашћену потрошњу, саопштено је из Службе за корпоративне комуникације.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here