ЦЕДИС: Високонапонске каблове непозната лица ископала из земље

На основу притужбе грађана са Пода да су високонапонски каблови електричне енергије, положени по земљи у насељу Топови, прослиједили смо питања и фотографије надлежним у Црногорском електродистрибутивном систему. Из те компаније су саопштили да су непозната лица ископала каблове те да ће у најкраћем року обезбиједити то подручје и каблове положити у складу са прописима.

– У циљу утврђивања чињеничног стања, терен је обишло стручно лице, сачињена је фото документација и установљено да је од стране НН лица извршено ископавање 10kV кабла “МБТС Топови – МБТС Јачеглав” мимо прописа и обавјештавања ЦЕДИС-а. Такође је утврђено и да је предметни кабл под напоном. У циљу прецизнијег увида у стање на терену истичемо да су на сусједној парцели (1868/9 KО Поди) која је у власништву ЦЕДИС-а, у току радови на изградњи ТС 10/0,4 кВ, који се по пројекту изводе искључиво у оквиру парцеле у нашем власништву, а који још увијек нису у фази уклапања, што заправо значи да ЦЕДИС, односно, извођач (РАМЕЛ) није на предметном подручју вршио ископе ради полагања каблова, наведено је из ЦЕДИС-а.

Додају да ће ЦЕДИС обавијестити надлежне институције о овом случају, додатно обезбиједити подручје и у најкраћем року, под инспекцијским надзором, извршити полагање предментног кабла у складу са прописима.

-ЦЕДИС у континуитету има проблем са нелегалним активностима на мрежи од стране лица, која приликом градње објеката крајње несавјесно и мимо прописа интервенишу на електродистрибутивној мрежи. Такође, важно је истаћи да електродистрибутивни систем чини око 20 хиљада километара водова, због чега није могуће превентивно дјеловати и обезбиједити константан надзор мреже и на тај начин спријечити сличне активности. Напомињемо и да је свака самовољна активност на инфраструктури ЦЕДИС-а нелегална и високоризична, саопштили су из Службе за корпоративне комуникације – ЦЕДИС.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here