ЦЕДИС: Oстварена уштеда 2,5 милиона еура

Црногорски електродистрибутивни систем је континуираним активностима на терену, од маја прошле године смањио губитке на електродистрибутивној мрежи 0,62 одсто и то уз повећање преузете електричне енергије од девет одсто за исти референтни период.

Умањењем губитака за 0,62 одсто умањена је и укупна количина потребне електричне енергије за покривање губитака коју ЦЕДИС набавља на тржишту, захваљујући чему је за претходних годину остварена уштеда од око 2.5 милона еура (према просјечним цијенама по којима је у наведеном периоду ЦЕДИС плаћао електричну енергију).

– Током протеклих 12 мјесеци губици су у константном паду и то преко 0,5 одсто на мјесечном нивоу, док су током појединих мјесеци реализована умањења од преко 1 одсто, уз константно мјесечно повећање преузете енергије. Уколико наведене проценте преведемо у новчане износе, уштеде су милионске,  казали су из ЦЕДИС-а.

ЦЕДИС је од маја претходне године по основу неовлашћене потрошње – крађа обрачунао око 5.5 милиона кW (киловатсати) електричне енергије, чија је вриједност око 655 хиљада еура. Изузетни резултати су постигнути и на пољу откривања и обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије код самовољно прикључених корисника.

Резултат интензивних активности на терену је опадајући тренд губитака, који је настављен ове године и поред константног повећања потрошње електричне енергије. Тако су током прва четири мјесеца 2022. године губици смањени за 0,65 одсто у односу на исти период прошле године, са посебним акцентом на април, када је забиљежен пад од 1.04 одсто у односу на прошлогодишње вриједности.

-Постигнути резултати посебно добијају на значају уколико имамо на уму ширу, наслијеђену, хаотичну слику. Наиме, нелегална градња значи и нелегално прикључење и губитке на електродистибутивној мрежи. Постојећа инфраструктура се неплански оптерећује, чиме се повећавају трошкови на терену. Поступак откривања и увођења нелегалних прикључака у законом дефинисане оквире представља мукотрпан процес, који захтијева и ангажовање значајног броја запослених. За ЦЕДИС, нарочито у актуелним условима глобалне несигурности на тржишту енергената и незапамћених скокова цијена опреме за одржавање електромреже, све наведено представља озбиљно финансијско оптерећење. Такође, борба са овим дубоко укоријењеним и широко заступљеним проблемом захтијева и системску подршку, тужилачких и судских органа, као и полиције, која за сада није довољна и доследна. Имајући у виду наведене негативне аспекте, сматрамо да постигнути резултати имају посебну вриједност, закључили су из ЦЕДИС-а.

Акција сузбијања неовлашћене потрошње електричне енергије биће настављена и у наредном периоду на подручју свих црногорских општина.

1 COMMENT

  1. Ako CEDIS nastavi sa isključenjima struje gradovima i naseljima onda bi možda sledećeg mjeseca mogli još više da uštede. Ovo je sramota šta se radi po Crnoj Gori od svega do svega.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here