ЦЕДИС: Kонтинуирано сузбијање губитака на мрежи 

Црногорски електродистрибутивни систем  наставља да биљежи рекордно ниске нивое губитака у систему и на тај начин остварује милионске уштеде.

Након септембарских и октобарских резултата, када је остварен најнижи ниво губитака икад измјерен у електродистрибутивном систему Црне Горе и у новембру се биљежи, такође, рекордно низак ниво од 11,78 одсто, што је за чак 1,03 процентних поена мање у односу на исти период претходне године, саопштено је из  ЦЕДИС-а.

– ЦЕДИС, нарочито од почетка енергетске кризе, усмјерава значајан дио активности на теренско дјеловање у правцу сузбијања неовлашћене потрошње. Захваљујући наведеним активностима губитке на мрежи мјесецима држимо на рекордно ниском нивоу, чиме је умањењена и укупна количина електричне енергије потребна за покривање губитака. Тако је за 11 мјесеци текуће године у односу на 2021. годину остварена уштеда од 18.350 МWх електричне енергије, чија вриједност на референтној HUPX берзи за наведени период износи око пет милиона еура. Усмјереност ЦЕДИС-а на смањење губитака је једини конструктиван одговор у условима незапамћених турбуленција на тржишту енергената и управо у том правцу дјелујемо и постижемо рекорде, истакао је Васо Зековић, руководилац Сектора за мјерење.

Уколико се подаци упореде са нивоом губитака који је остварен од јануара до новембра 2020. године, уштеда износи 33.754 МWх електричне енергије, чија је актуелна цијена око девет милиона еура.

Подаци додатно добијају на значају уколико се има у виду да је проценат губитака од 11,47 одсто за 11 мјесеци текуће године за око 0,7 процентних поена нижи у односу на исти период претходне и то уз повећање потрошње електричне енергије од близу четири одсто.

У случају изостанка дјеловања у правцу откривања неовлашћених активности на мрежи, трошак за набавку наведених количина електричне енергије ишао би на терет компаније, односно, не би био наплаћен од корисника, што би у актуелним условима, када се електрична енергија за покривање губитака набавља на тржишту по значајно вишој цијени од оне коју плаћају домаћинства и привреда, додатно финансијски подривало систем.

– Сматрамо да је важно истицати да је трошак за покривање губитака у систему, који пада на терет компаније, у највећој мјери посљедица нелегалне градње, односно, прикључења објеката мимо прописа и непланског ширења мреже, на које ЦЕДИС није могао да утиче.  Дакле, ЦЕДИС није узроковао, нити је могао спријечити нелегална прикључења, нити може самостално ријешити хаотично стање у таквим насељима, а трпи озбиљне посљедице. Ту прије свега мислимо на напор и ванредно ангажовање екипа на терену, трошење значајних финансијских средстава за покривање губитака, као и повећане трошкове за одржавање преоптерећене мреже у тим реонима, гдје је и број прекида на вишем нивоу у односу на урбанизована подручја. Такође, инвестициони захвати су у тим насељима сложени због дуготрајног рјешавања имовинско-правних односа. Управо због свега наведеног истичемо да борба са овим дубоко укоријењеним и широко заступљеним проблемом захтијева и системску подршку тужилачких и судских органа, као и полиције, која за сада није довољна и досљедна, закључио је Зековић.

                                         Служба за корпоративне коминикације – ЦЕДИС

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here