Број жртава насиља у породици захтијева ширу акцију

Илустрација

У Црној Гори је за период од 2019  до 2023. регистровано укупно 1.901 кривичних дјела из области насиља у породици, почињених од стране 1 865 починалаца на штету 2.047 жртава. Током истог периода поднијето је 7.638 захтјева за покретање прекршајних поступака, против 7.507 починилаца, на штету 9.150 жртава. Евидентирано је 12 случајева насиља у породици са смртном посљедицом – пет у 2019.години, по два у 2020, 2021. и 2022. и један у 2023. години,  саопштено је из Управе полиције.

-Насиље у породици примарно погађа породицу у којој се дешава, али носи и озбиљне посљедице по читаво друштво и државу. То је посебан облик насиља којим се крше права на живот, слободу, физички, психички и сексуални интегритет, безбједност и људско достојанство члана породице. Службеници Управе полиције, у сарадњи са другим надлежним институцијама, континуирано предузимају мјере ради заштите, како у дијелу законодавног и институционалног оквира, тако и подизања свијести и код грађана и жртава о пријављивању насиља.

У 2023. години у Црној Гори су регистрована 454 кривична дјела и 454 починилаца кривичних дјела на штету 517 жртава, а поднијето 1.562 захтјева за покретање прекршајног поступка, против 1.313 извршилаца на штету 1.916 жртава.

-Претходне 2022. године, регистровано је 480 кривичних дјела и 480 починилаца кривичних дјела на штету 517 жртава, док је поднијето 1.600 захтјева за покретање прекршајног поступка, против 1.399 извршилаца на штету 1.913 жртава. Раније, током 2021.године регистровано је 325 кривичних дјела и 325 починилаца кривичних дјела на штету 373 жртава, док је поднијето 1.454 захтјева за покретање прекршајног поступка, против 1.518 извршилаца на штету 1.706  жртава. У 2020. години регистровано је 320 кривичних дјела и 277 починилаца кривичних дјела на штету 300 жртава, док је поднијето 1.474 захтјева за покретање прекршајног поступка, против 1. 601 извршилаца на штету 1.772 жртве. Током 2019. године регистрована су 322 кривична дјела и 329 починилаца кривичних дјела на штету 340 жртава, док је поднијето 1.548 захтјева за покретање прекршајног поступка, против 1.676 извршилаца на штету 1.843 жртве.

Породично насиље се одвија кроз различите видове психичког, физичког, сексуалног и материјално-економског злостављања. Будући да се већина насилних чинова одвија унутар четири зида, насиље у породици најчешће остаје прећуткивано, али уз озбиљне и дугорочне посљедице како за саму жртву, тако и за цјелокупно друштво.

Службеници Управе полиције, у односу на ову проблематику, имају посебан сензибилитет, уважавајући првенствено потребе жртве, и предузимају континуиране превентивне и респресивне активности усмјерене управо на заштиту жртава и адекватно процесуирање извршилаца.

За насиље нема оправдања нити у једној ситуацији и свако насиље биће санкционисано. Обавеза је свих да учинимо да свима дом буде мјесто сигурности, а не мјесто страха, саопштено је из Управе полиције.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here