Безготовиснко плаћање трајекта за привреднике

Предузеће за управљање морским добром обезбједило је привредницима, односно правним лицима безготовинско плаћање трајектног превоза путем постпејд уговорних односа.

Како наводе из Морског добра, систем је заснован на употреби бесконтактних смарт картица, што је средство идентификације и функционише по принципу једна картица = једно возило, јер се картица везује за искључиво регистарску ознаку.

У складу са Правилником, за добијање картице неопходно је доставити кратак писмени захтјев на меморандуму фирме, рјешење о ПИБ и ПДВ броју, Извод из ЦРПС регистра, не старији од шест мјесеци, копију картона депонованих потписа и двије бланко мјенице са мјеничним овлашћењима и копију саобраћајне дозволе (са обје стране).

Цијена издавања једне картице износи пет еура са урачунитим ПДВ-ом (уплата код Запад банке АД Подгорица).

Наведена документација се предаје у канцеларији у Лепетанима.

Цијене услуга се формирају према важећем цјеновнику.

Постпејд уговорни однос подразумјева коришћење услуга током одређеног периода (мјесец је обрачунски период) и фактурисање услуга на крају периода, а рок за плаћање је 15 дана од дана фактурисања.

Фактура ће се достављати путем поште и електронски.

По обрађивању и испуњавању услова на основу поднесене неопходне документације потписују се Уговор и Записник о примопредаји картице, а потом се преузима и постпејд картица.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here