Главна расправа по тужби фирме Универзал Монте почетком јуна

У Привредном суду у Подгорици јуче је одржано припремно рочиште а главна расправа по тужби фирме Универзал Монте против државе Црне Горе због неиспуњавања обавеза из Споразума о раскиду Споразума о изградњи, функционисању и трансферу (БОТ) пута Мељине –Петијевићи, биће одржана 2. јуна ове године.

На претходном рочишту у марту, замјеница заштитника имовинско-правних интереса државе Славица Лаковић поднијела је противтужбени захтјев којим тражи да суд утврди да је ништаван Споразум из маја 2021. године,  јер Влада Здравка Кривокапића  није могла, на основу закључка, да задужи да исплати новац компанији Унивезал Монте, а да претходно није испоштована процедура предвиђена Законом о буџету. Она је казала да се споразумни раскид сматра ништавим и због тога што се исплата буџетске резерве може вршити једино уз сагласност Владе.

У одговору на противтужбу адвокат Универзал Монте, Младен Ивановић навео је да се Лаковић није позвала ни на једну законску одредбу на којој темељи свој захтјев. Он је рекао да је споразумни раскид уговора закључен уз пристанак обје стране у поступку, па се због тога државе не може позивати на разлоге ништавости, “јер је исте све и да постоје, само скривила”. Он је тражио да суд одбије као неоснован противтужбени захтјев државе да се споразум из 2021. прогласи неважећим.

-Ако је држава приликом закључења споразумног раскида повриједила неку законску забрану која се односи на обавезе исплате уговорених четири милиона, мора сносити сама евентуалне посљедице, јер их је сама проузроковала, наведено је у одговору.

На јучерашњем рочишту Лаковић је предложила  грађевинско вјештачење како би се утврдили врста, квалитет, обим и вриједност радова на цијелој траси пута Мељине -Петијевићи које је Универзал Монте извео сходно Споразуму о изградњи, функционисању и трансферу (БОТ) пута Мељине –Петијевићи од 5. 01. 2007. године.

Томе се противио Ивановић који је нагласио да је обавеза компаније према споразумном раскиду из 2021. године била да о свом трошку изврши санацију дијела пута у мјесту Котобиљ, као и да преда расположиву документацију за пут, што је, како је навео, и урађено.

-Ако ипак суд одреди вјештачење сматрамо да се оно може једино односити на уговорну обавезу тужиоца из Споразума о раскиду, односно санацији пута Котобиљ, навео је Ивановић.

Он је навео да је предмет тужбе испуњење уговорне обавезе туженог –противтужиоца из Споразума о раскиду. Појаснио је да је тужилац по том Споразуму имао двије уговорне обавезе, да преда документацију и изврши санацију дијела пута у Котобиљу које је испунио, престао је да наплаћује путарину, док тужени није испунио своју обавезу. Разлог  за закључење споразума био је да се укине наплата путарине чиме би се омогућио бржи проток саобраћаја и побољшање туристичке понуде Херцег Новог и црногорског приморја, а држава се обавезала, као заинтересована страна, да исплати износ од четири милиона еура плус ПДВ.

О вјештачењу и другим изнијетим доказима суд ће се изјашњавати током главне расправе која је заказана за 2. јун.

Компанија Универзал Монте  изградила  је пут Мељине – Петијевићи  2008. године по аранжману на основу ког је требало да га користи 20 година и врати у власништво Општине Херцег Нови.  Споразум је  раскинут  7. маја 2021. године а потпис су на раскид БОТ аранжмана ставили  тадашњи министар Милојко Спајић, предсједник Општине Херцег Нови Стеван Катић и представник инвеститора Ђорђе Влаовић. Сходно Споразуму обавезе фирме Универзал Монте биле су да достави сву расположиву документацију која се односи на изградњу пута Мељине – Петијевићи, и да о свом трошку заврши започету санацију дијела пута на Котобиљу, док је обавеза Владе Црне Горе била да исплати накнаду од четири милиона еура најкасније до 31.01.2022. године.

Влада је тада задужила Министарство финансија и социјалног старања да у буџету за наредну годину предвиди четири милиона еура за исплату према Универзал Монтеу, али то није урађено. На сједници Владе  20. априла 2021.  године донијет је закључак којим се задужује ресорно министарство да тај новац исплати из буџетске резерве. Ту обавезу Влада Дритана Абазовића није извршила, већ је документацију у вези тог посла прослиједила Специјалном државном тужилаштву, док је Универзал Монте покренуо тужбу против државе тражећи исплату четири милиона уз порез на додату вриједност (ПДВ).

Наплата путарине на путу Херцег Нови  – Требиња званично је укинута  11. маја 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here