Расписан Конкурс за додјелу студентских стипендија и награда Општине Херцег Нови

Фото: Архина РТХН

Општина Херцег Нови расписала је конкурс за додјелу стипендија и награда за 2022/23.годину студентима основних и специјалистичких академских и примијењених студија, као и мастер академских и примијењених студија, у складу са Одлуком о стипендирању и награђивању студената. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Право на стипендију имају новски студенти који испуњавају Конкурсом одређене услове, а који су: положили све испите из претходне године студија у висини 100% ЕЦСТ кредита и постигли просјечну оцјену 9,00, особе са инвалидитетом, припадници ромске заједнице и корисници материјалног обезбјеђења без обзира на просјек оцјена из претходне године, као и студенти који су током претходног школовања одлуком надлежног Центра за социјални рад упућени као дјеца без родитељског старања у ЈУ Дјечији дом „Младост“ Бијела без обзира на просјек оцјена из претходне године.

Фото: Секретаријат за културу и образовање ОХН

Право на награду имају новски студенти завршне године студија који су у току свих претходних година имали индекс успјеха 10 и испуњавају друге услове одређене конкурсом.

Стипендија се додјељује за једну студијску годину и исплаћиваће се мјесечно, за десет мјесеци студијске године, без обавезе враћања. Студентске стипендије које додјељује Општина Херцег Нови повећане су од прошле године са 63 на 90 еура мјесечно.

Стипендије се не додјељују студентима на установама за високо образовање на којима се омогућава стицање дипломе академских докторских студија.

Услове за добијање стипендија и награда, информацију о потребним документима можете погдледати ОВДЈЕ.

Пријаву на конкурс (која се налази у писарници и на сајту Општине Херцег Нови www.hercegnovi.me) потребно је испунити и заједно са потребном траженом документацијом по овом конкурсу предати непосредно на писарници Општине Херцег Нови или послати поштом на адресу: Општина Херцег Нови, Секретаријат за културу и образовање, Трг Маршала Тита 2, Херцег Нови. Више информација можете добити у Секретаријату за културу и образовање, позивом на број телефона: (031) 321 052.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here