ЗАВРШЕНА ЧЕТВРТА ФАЗА ПРОЈЕКТА „ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСАН ДОМ“

ФОТО: http://energetska-efikasnost.me/

Министарство капиталних инвестиција је реализовало четврту фазу програма „Енергетски ефикасан дом“ чији је циљ смањење трошкова гријања и повећање комфора у домаћинствима, остваривање значајног смањења емисија угљен диоксида, као и  развој тржишта ефикасних система за гријање и хлађење у Црној Гори.

Како је саопштено из овог Владиног ресора, за потребе овог Програма, Министарство капиталних инвестиција је у претходној години обезбиједило 200.000 еура за субвенционисање камата и накнада за обраду кредита за домаћинства у Црној Гори за:

куповину и уградњу система за гријање на модерне облике биомасе (пелет, брикет)
куповину и уградњу високоефикасних топлотних пумпи за гријање објекта
куповину и уградњу сплит и мултисплит система за гријање/хлађење објекта
куповину и уградњу термоизолације на фасади стамбеног објекта
куповину и уградњу енергетски ефикасне фасадне столарије

Програм подразумијева атрактиван и одрживи финансијски механизам у циљу примјене мјера енергетске ефикасности у домаћинствима.

У оквиру Програма, грађани су били у прилици да аплицирају за бескаматне кредите до максималног износа до 10.000 еура, са периодом отплате до 6 година, за спровођење претходно наведених мјера енергетске ефикасности у својим домаћинствима.

Током реализације четврте фазе програма, Министарство капиталних инвестиција је у периоду од  5. до 29. октобра 2021. године, добило 201 захтјев заинтересованих грађана за издавање потврде да су квалификовани да учествују у програму, а сходно пројектним процедурама. У периоду октобар-децембар 2021. године, партнерске банке су одобриле 136 бескаматних кредита за грађане у оквиру Програма.

Претходно наведени подаци, као и досадашње искуство у имплементацији сличних подстицајних пројеката, показују да се свијест грађана о ефектима примјене мјера енергетске ефикасности у значајној мјери повећава. Грађани постају свјеснији да примјеном мјера енергетске ефикасности предвиђених програмом „Енергетски ефикасан дом“, употребом енергетски ефикасних технологија, који су притом и еколошки прихватљивије, могу да у значајној мјери повећају комфор и дају значајан допринос смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште.

Поред тога, пројекти попут програма „Енергетски ефикасан дом“ имају вишеструке бенефите, попут обезбјеђивања повољних кредита за грађане, увођење високо-ефикасних технологија, успостављање тржишта модерних технологија у Црној Гори, јачање сарадње између домаћих компанија и банака. Имајући у виду претходно наведено, Министарство капиталних инвестиција ће и у 2022. години реализовати нову фазу предметног програма.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here