За Болницу Мељине мјесечно преко 220 хиљада еура, ускоро огласи за повећање броја запослених

Министарство здравља планира расписивање јавних огласа за болницу Мељине, како би се смањио број доктора који долазе на испомоћ и повећао број запослених, а у циљу несметаног функционисања одјељења и служби. Тиме би се омогућила квалитетнија здравствена заштита грађанима Херцег Новог, наведено је у одговорима из овог ресора на питања редакције Радио телевизије Херцег Нови.

За функционисање КБЦ Котор на мјесечном нивоу се издваја 479.965,29 еура, док се за функиционисање организационе јединице Мељине мјесечно издваја 221.408,48 еура.

За лабораторију су обезбијеђени реагенси, чиме јој је омогућен континуирани рад, а нови поступци за ову годину биће расписани наредних дана.

На питање да ли су набављени бифазни дефибрилатор, ултразвучни апарат, ЦТГ за близанце и ЕКГ апарат, који су планирани по тендеру, из Министарства је одговорено да је набавка у фази евалуације понуда и прибављања неопходних доказа од надлежних органа у циљу рангирања понуда и доношења одлуке о избору.

Због неисправне понуде за ЦТГ апарат за близанце, поступак ће бити поновљен након објављивања одлуке за остале апарате, која се може очекивати у наредних десетак дана, а након истека рокова за жалбу и склапање уговора за ултразвучни апарат, дефибрилатор и ЕКГ апарат.

Из Министарства су потврдили да су радницима од 1. марта уговори продужени на 12 мјесеци, сходно законским прописима из ове области.

Болница Мељине ради у постојећем простору са кадром који је и прије припајања КБЦ Котор радио у Мељинама уз координацију главних сестара и комплетног менаџмента.

Министарство здравља је предложило да менаџмент установе КБЦ Котор предвиди одјељење хирургије, гинекологије, интерне медицине, физикалне медицине и хипербаричну комору, у склопу установе, а као организациони дио болнице у Мељинама. На иницијативу КБЦ КО, оспособљена је и Служба за лабораторијску дијагностику, и примљен је један дио немедицинског кадра.

У болници је тренутно 12 стално ангажованих љекара, од тога двојица специјалиста интерне медицине са ужом специјализацијом из области кардиологије, један специјалиста интерне медицине, два доктора специјалста опште хирургије, један доктор специјалиста гинекологије и акушерства, два доктора специјалста физикалне медицине и рехабилитације, један доктор специјалста психијатрије, један доктор специјласта анестезије и реанимације, један доктор специјалста ортопедије и трауматологије – баромедицина и један специјализант из области интерне медицине.

На испомоћ долазе доктори из Црне Горе и региона и то доктори спец. реадиологије, доктори спец. интерне медицине, доктори спец. педијатрије, доктори спец. педијатрије са ужом специјализацијом из области неонатологије, доктори спец. гинекологије и акушерства, доктори спец. опште хирургије. Број варира у зависности од потреба, а оквирно је десет консултаната.

Болница Мељине као организациона јединица КБВ Котор и њене потребе узете су у обзир приликом планирања потреба хране, средстава за одржавање хигијене, потрошног медицинског материјала и у складу са наведеним спроведене су тендерске процедуре и склопљени уговори са добављачима који испоруке обављају сукцесивно, према појединачним потребама. Такође, сервисирање медицинске опреме марке Драгер обезбијеђено након склапања уговора на који начин су створени предуслови за нормално функционисање.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here