Водоводу из ЕУ фондова 500 хиљада еура неповратних средстава

Зграда Водовода

На иницијативу новског „Водовод и канализација“ ДОО прошле године је склопљен споразум о заједничком учешћу водоводних друштава Конавала, Требиња и Херцег Новог у међународном пројекту „Interreg VI-A IPA programme Croatia–Bosnia and Herzegovina–Montenegro 2021-2027“ са заједничким пројектом „WATERLINK“.

У склопу тог пројекта херцегновски Водовод реализоваће свој пројекат „Програм унапређења водоводног система Херцег Нови“, за који је одобрено 500,000 еура неповратних средстава.

Како наводе из Водовода, окосница програма је смањење техничких губитака воде у систему и то је приоритени задатак предузећа, а који ће бити реализован кроз низ активности подијељених у четири фукционалне цијелине и то:

  1. Детекција кварова, успостављање ДМА зона и даљинске контроле потрошње воде , као и формирање мониторинг центра за потребе праћења свих параметара система и детекције губитака
  2. Геореференцирање свих мјерних мјеста и главних цјевовода водоводне мреже са израдом хидрауличког модела водоводне мреже и биланса вода
  3. Набавка мјерног возила за мјерење и праћење рада система водоснабдијевања
  4. Обука техничког особља

Пројекат се састоји од набавке опреме у износу од око 300,000 еура, а остатак средстава је предвиђен за израду елабората и студија, као и набавку потребних софтвера за умрежавање опреме и већ постојећих софтверских решења.

Израдом ГИС електронске мреже цјевовода, хидрауличких прорачуна и биланса вода комплетног водоводног система испуниће се све законске обавезе али и урадити   нешто на шта се чекало деценијама. Биће формиран модеран и у потпуности опремљен Центар за мониторинг, који ће кроз дигитализацију водоводног система имати 24/7 контролу над цјелокупним водоводним системом у свим зонама града.

Завршетком овог пројекта, као и осталих тренутних активности на пројектовању и изградњи нових цјевовода и резервоара, новски Водовод ће се наћи у друштву најразвијенијих водоводних друштава на подручју бивше Југославије али и остварити примарни циљ кроз смањење техничких губитака на мрежи.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here