Влада прихватила анексе уговора за закупце купалишта за ову сезону

На последњем засиједању Влада Црне Горе усвојила је Информацију о потреби закључивања анекса уговора о коришћењу плажа, купалишта и локација за постављање привремених објеката у зони морског добра, Програму привремених објеката у зони морског добра за период 2024 – 2028. године и Цјеновнику почетних накнада за коришћење/закуп морског добра.

Како је наведено у Информацији, у циљу благовремене припреме љетње туристичке сезоне, за постојећа купалишта, плаже, као и локације за постављање привремених објеката планиране измјенама и допунама Програма привремених објеката у зони морског добра за период 2019 – 2023. године, биће закључени анекси уговора. Новопланиране плаже, купалишта и локације за привремене објекте који су планирани новим Програмом биће обухваћене тендерским поступком који ће спровести ЈП Морско добро.

Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине је, у сарадњи са ЈПМД, у протеклом периоду радило на активностима неопходним за несметану припрему и одвијање љетњих турсичких сезона. Имајући у виду да је ЈПМД доставило предлог документа којим се дефинишу плаже и купалишта 5. марта 2024. године, након детаљног увида и анализе, констатовано је да предлог није могуће реализовати до 1. маја, односно званичног почетка љетње туристичке сезоне.

Влада је дала сагласност на Цјеновник почетних накнада за коришћење, односноо закуп морског добра, који је донио Управни одбор ЈПМД 25. марта 2024. године, који се користи за утврђивање сезонских и вансезонских накнада за коришћење дјелова морског добра за постављање привремених објеката, везивање пловних објеката и, истовремено, представља основ за утврђивање почетних накнада/закупнина за уступање дјелова морског добра-плажа и купалишта путем јавног конкурса или других облика уступања.

Свеобухватном анализом досадашњих износа накнада, утврђено је да се оне не подударају са реалним стањем на тржишту, а посебно се имало у виду о којој врсти земљишта се ради.

Нови Цјеновник односиће се на новопланирана купалишта и локације за постављање привремених објеката из Програма привремених објеката у зони морског добра за период 2024 – 2028 . године, као и за локације на којима је дошло до увећања квадратуре.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here