УССЦГ: Када ће на ред доћи иницијативе за бољи положај радничке класе

У сусрет сутрашњем премијерском сату, Унија слободних синдиката Црне Горе је упутила посланицима и предсједнику Владе отворено писмо у којем питају када ће доћи на ред иницијативе које су им упутили, а које годинама стоје заробљене у ладицама нјихових канцеларија.

Како појашњавају, евидентно је да се политичари, из дана у дан, све више удаљавају од свакодневних животних тема од есенцијалног значаја за квалитет живота запослених и грађана, фокусирајући се на вјерска и национална питања која иду у прилог ускопартијским интересима.

У отвореном писму наводе да је ријеч о иницијтивама које се односе на:

измјену Закона о зарадама запослених у јавном сектору – како би се омогућила нивелација зарада запослених након изузимања зарада одређених занимања из система колективног преговарања, чиме је драстично поремећен распон зарада у односу на друга занимања. Измјена закона посебно треба да омогући побољшање статуса запослених у Д категорији који су суштински носиоци послова у државној и локалним управама, а чије  зараде су неоправдано ниске у односу на зараде запослених у категоријама А, Б и Ц;

стамбену реформу – којом смо иницирали изградњу станова у државном власништву који би се давали у закуп грађанима/кама (а посебно младим брачним паровима) који нијесу у могућности да стамбено питање ријеше по тржишним условима. Бројни наши грађани/ке приморани су да ово питање рјешавају подизањем дугорочних стамбених кредита код банака, свјесно западајући у дужничко ропство и на уштрб квалитета живота;

измјену Закона о Фонду рада  – којим би се омогућила уплата доприноса свим запосленима који стекну један од услова за остваривање права на пензију, а којима ти доприноси нијесу уплаћени од стране њихових послодаваца.

измјену Закона о раду – како би се запосленима вратило недавно укинуто право по основу ког су имали могућност да, уколико то желе, остану у радном односу до навршене 67 године живота. Траженом измјеном би се отклонила и тренутна колизија норми и дискриминација запослених у реалном сектору у односу на запослене у државној и локалној управи који имају право да, уколико то желе, остану у радном односу до навршене 67 године живота (сходно Закону о државним службеницима и намјештеницима);

формирање судова рада или специјализованих одјељења за радне спорове при редовним судовима – како би се у складу са европском праксом омогућило ефикасно рјешавање радних спорова који по природи ствари захтијевају хитност у поступању.

оснивање Завода за медицину рада  – како би Црна Гора коначно добила референтну установу за верификацију професионалних обољења и успостављања евиденције о професионалним обољењима и повредама на раду.

доношење подзаконског акта о критеријумима и правилима за издавање дозволе за рад у дане државних и других празника – измјенама Закона о државним и другим празницима Влада је била дужна да најкасније до 03. октобра 2013. године донесе подзаконски акт о критеријумима и правилима за издавање дозволе за рад у дане државних и других празника који до данас, ни након више ургенција УССЦГ, па ни Мишљења Омбудсмана, није донијет.

На крају отвореног писма изражавају очекивање да ће иницијативе УССЦГ буду предмет разматрања на првим наредним сједницама Скупштине и Владе Црне Горе. У супротном, УССЦГ ће бити приморана да заштиту интереса својих чланова и запослених тражи позиционирањем својих представника у Скупштини Црне Горе.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here