Услуге медицине рада поново на државном буџету

Фото: Дом здравља Херцег Нови

Новим Законом о здравственој заштити, који је припремљен и у процедури је усвајања, између осталог, предвиђено је враћање медицине рада на државни буџет, како би се ојачали кадровски капацитети и унаприједио квалитет услуга у овој области. Такође, новим законским текстом омогућиће се грађанима да о трошку државе одређена професионална обољења доказују у референтним центрима из региона у овој области медицине, саопштено је из Министарства здравља. 

-И данас када се обиљежава Свјетски дан заштите и здравља на раду, наглашавамо да је приоритет Министарства здравља реформа здравственог система са свеобухватнијом организацијом  пружања квалитетних здравствених услуга на свим нивоима здравствене заштите, што је и наметнуло потребу доношења новог Закона о здравственој заштити, наведено је у саопштењу.

Новим законским рјешењима систем здравствене заштите биће организован на начин да обезбиједи првенствено доступнију здравствену заштиту становништву, бољу организацију, повезаност и функционисање система здравствене заштите по свим нивоима, као и његову територијалну распоређеност, те усклађено дјеловање јавног и приватног сектора, на начин што се у здравствени систем уводи и могућност пружања услуга здравствене заштите путем приватне праксе.

-Конкретно у области медицине рада, усвајањем новог закона о здравственој заштити, љекарске прегледе ради утврђивања радне способности запослених, обављаће доктор медицине, специјалиста медицине рада и доктор медицине друге специјалности, на основу којих ће доктор медицине специјалиста медицине рада сачињавати извјештај о извршеном здравственом прегледу запосленог. Овај извјештај ће садржати налаз и мишљење о радној способности, у складу са законом којим се уређује заштита и здравље на раду, саопштили су из Министарства здравља.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here