УСКОРО ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ И ПРЕСЕЉЕЊЕ У ДНЕВНИ ЦЕНТАР У СУТОРИНИ

Грађевински радови на Дневном центру за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју у Суторини су завршени и тренутно се раде мање поправке. У току су и завршни радови на спортском игралишту и постављању ограде око читавог објекта. Потпредсједница Општине Весна Самарџић каже да ускоро очекују технички пријем и пресељење.
-Нешто смо набавили намјештаја, један дио је већ унешен у Дневни центар, а један дио треба да стигне. Оно што је очувано биће пренијето из објекта на Топлој-казала је Самарџић.


Наводи и да ће објекат у Суторини задовољити потребе сервиса 27 +.
-Пошто је објекат 270 квадрата очекујемо да ћемо имати довољно простора. Према садашњим информацијама сервис 27+ имао би свега неколико корисника. Дневни центар сада има 12 корисника а простор у Суторини задовољава потребе за око 20 корисника тако да ће бити простора за све кориснике који ће имати потребу да користе овај сервис –казала је Самарџић.
Објашњава да процес трансформације могу започети тек након добијања техничког пријема и пресељења.
-С једне сстране имамо процедуру што се тиче свих општинских одлука, одлуке о оснивању која би требало да мијења и која ће задовољити критеријуме сервиса 27+ а са друге стране морају се испоштовати што се тиче техничких карактеристика објекта, процедуре које прописује надлежно Министарство и то не можемо ништа док се не преселимо-казала је Самарџић.
Потпредсједница Општине се осврнула и на недавну одлуку ресорног Министарства по којој родитељи корисника морају да плаћају партиципацију за услуге Дневног центра.
-Општина ХН обратила се Министарству и тражила да се одржи састанак представника свих општина са доносиоцима одлука. Препоручили смо министру да се посебно обрати пажња на ову ситуацију, допис који је стигао прошле године требало би свакако да се преиспита. Ми имамо ситуацију да је држава донијела одређене правилника који се нису поштовали четири године и онда пред крај прошле године и пред смјену министара они покушавају да партиципацију коју су они дужни да плаћају да пребаце на родитеље. Ми смо апсолутно мишљења да родитељи требају да буду ослобођени плаћања, барем када је наш ДЦ у питању и настојаћемо да се то питање ријеши и то на највећем нивоу –изричита је Самарџић.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН У ОБЛАСТИ ИНВАЛИДНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА НАШИХ СУГРАЂАНА


На претходној сједници СО, усвојен је и Локални акциони план у области инвалидности Општине Херцег Нови за период 2021.- 2023. године. Овај акциони план је резултат заједничког рада јавног и цивилног сектора, те особа са инвалидитетом. Урађен је у складу са Законом о забрани дискриминације лица са инвалидитетом, у циљу унапређења квалитета живота особа са инвалидитетом. Планиране активности односе се на приоритетне области које су препознате као кључни проблеми у општини Херцег Нови и то: приступачност, социјална заштита, запошљавање, здравство, образовање.
Самарџић појашњава да је у у дијелу приступачности урађена анализа и евидентирано око 35 објеката у јавној употреби које је потребно прилагодити лицима смањене покретљивости и лицима са инвалидитетом. Сем тога, јако мали број угоститељских објеката је прилагођен, а ни један објекат нема тоалет прилагођен особама са инвалидитетом. Као проблем су препозната и неприлагођена купалишта и потреба хитне интервенције у сарадњи са Морским добром и корисницима купалишта.

Акционим планом предвиђене су и активности из осталих области и то: Унапређење услова за повећање запошљивости лица са инвалидитетом и њихово равноправно учешће на тржишту рада, свеобухватно, адекватно и квалитетно укључивање све дјеце и омладине са посебним образовним потребама у процесу образовања и обуке; унапређење здравља ОСИ и њихових породица, кроз успостављање једнаке доступности медицинских услуга одговарајућих медицинских третмана, без обзира на врсту и степен инвалидитета. Реализација наведених активности мора се обезбједити уз подршку надлежних институција и ресорних државних органа.
Акционим планом је предвиђено отварање канцеларије за особе са инвалидитетом (Канцеларија за ОСИ), у оквиру Секретаријата за локалну самоуправу. Послови канцеларије односиће се између осталог и на: формирање централне базе података особа са инвалидитетом; праћење имплементације Локалног акционог плана у области онвалидности; проналажење донатора за пројекте које би партнерски реализовала локална управа и организације ОСИ; успостављање сарадње и контаката између локалне самоуправе, релевантних институција и организација особа са инвалидитетом; информисање ОСИ о јавно објављеним конкурсима међународних и домаћих донатора о финансирању пројеката ОСИ.
-Формирање централне базе података особа са инвалидитетом је кључно за рад канцеларије. Подаци ће се прикупљати и ажурирати у континуитету. Исти треба да се прибављају од стране организација особа са инвалидитетом регистрованих на подручју општине Херцег Нови, мјесних заједница, Бироа рада о незапосленим особама са инвалидитетом, ЦСР, Дома здравља и др. Кроз праћење имплементације ЛАПИ, Канцеларија ће путем одређених иницијатива, захтјева и дописа иницирати од стране надлежних субјеката реализацију одређених мјера предвиђених Локалним планом у циљу задовољења потреба и самим тим побољшања положаја лица са инвалидитетом у нашем граду, појаснила је Самарџић.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here