УЧЕНИЦИ ЋЕ ПОЛАГАТИ ЕКСТЕРНЕ ИСПИТЕ У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ

Министарство просвјете, науке, културе и спорта обавјештава јавност да ће се екстерна провјера знања ученика на крају трећег циклуса основне школе и екстерни испити за ученике средњих школа обавити у складу са Школским календаром за школску 2020/2021. годину, уз поштовање мјера које се односе на превенцију и спрјечавање епидемије.

Екстерни тестови на крају школске године за ученике основних и средњих школа, утврђени су законима. Чланом 56. Закона о основном васпитању и образовању, прописано је да се на крају трећег циклуса врши екстерна провјера знања ученика. Законом о гимназији и Законом о стручном образовању прописано је да ученици гимназије односно стручне школе полажу матурски односно стручни испит.

Како би се ученицима олакшало праћење наставе у цјелини као и припрема за екстерне испите, Завод за школство је за наставне предмете у основној школи, гимназији, као и за општеобразовне предмете у стручним школама доставио план реализације наставе у којима је извршена редукција градива, при чему је акценат стављен на кључна знања неопходна за наставак образовања у наредним разредима.

Имајући то у виду, при састављању тестова се водило рачуна о сљедећем:

Наставни садржаји који се обрађују у завршном разреду су заступљени на основном нивоу; Наставни садржаји који се изучавају у четвртом класификационом периоду осмог разреда основне школе, то јесте у трећем разреду средње школе (значи претходна школска година), неће бити провјеравани тестом или ће бити минимално заступљени на основном нивоу; Захтјевнији задаци у тесту су из градива које је обрађивано прије избијања епидемије; Такође, број питања на испитним листићима за стручно-теоријске предмете на стручном испиту је смањен за око 30%; И код испита из стручно-теоријских предмета акценат је на базним знањима из одређене стручне области.

Са дневним новинама „ДАН“ је договорено да се штампају збирке тестова обавезних предмета који се полажу на екстерној провјери знања, на крају трећег циклуса основне школе, матурском и стручном испиту од претходне школске године, и тако учине доступнијим ученицима.

Напомињемо да Министарство прати епидемиолошку ситуацију и у сталној је координацији са Институтом за јавно здравље и Министарством здравља.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here