У локалној управи задовољни остварењем буџета

Општина Херцег Нови

 Судећи по пуњењу буџета у првој половини године, односно наплати општинских и уступљених прихода који су у надлежности Управе локалних јавних прихода,  буџет Општине Херцег Нови планиран на око 22 милиона еура, биће премашен до краја године.

По ријечима руководиоца Управе локалних јавних прихода Милована Баждара за шест мјесеци остварено је 8. 358 000 еура што је за 45 % више у односу на план а 2, 25 милиона еура или 36 % више  него лани у исто вријеме.  

– Значајан пораст је у сегменту уступљених прихода тако да биљежимо остварење пореза на промет непокретности у висини  од 1 431 000  еура и пореза на доходак физичких лица у износу 1. 426 000. То је укупно 2. 858 000 еура. У односу на прошлу годину остварено је 71 % више а у  односу на план неких 46 %, казао је Баждар.

Објашњава да су разлози за повећање прихода по ова два сегмента раст потражње  на тржишту некретнина али и промјене законских прописа,  односно повећања дијела пореза на доходак физичких лица који се уступају општини.

Баждар каже да је  значајно повећање сопствених прихода и то у висини од око 1, 1 милион еура што је првенствено заслуга посвећеног рада свих радника Управе локалних јавних прихода.

Порез на непокретности је остварен на нивоу 2. 510 000 еура у односу на 1. 832.000 еура  колико је остварено за шест мјесеци 2022. године.  По овом основу раст прихода је 37 %.

– Иако су ови приходи амбициозно планирани на 8, 2 милиона еура увјерен сам да ће бити значајно премашени, оцијенио је Баждар.

По основу  приреза  порезу на доходак физичких лица остварено је  445 000 еура у односу на 355. 000 у истом  периоду прошле године.

 -Наплата накнаде за комунално опремање и  урбана санација иде својом динамиком и на нивоу је прошле године за овај период. Имали смо 1. 547 000  еура остварење и готово је на нивоу прошле године. Треба напоменути да је по основу урбане санације наплаћено  176 000 еура а очекујемо да ће ова категорија значајно расти у наредном периоду, казао је Баждар.

Порасли су приходи од накнаде за путеве у односу на прошлу годину и износе 93 000 еура, а како каже, повећани  су и приходи од наплате боравишне таксе. У односу на план то је неких 15 % повећања.

-Боравишна такса је наплаћена у износу од 473 000 што је за 46 % више него лани у истом период. То  охрабрује и указује да смо имали  добру предсезону.  Наплата туристичке таксе је на нивоу прошле године али се њено повећање очекује током главне сезоне. До сада се у касу слило 645 000 еура.  Члански допринос је битан сегмент који је унапријеђен и ове године је наплаћено по том основу 235 000 или 75 одсто више него лани у истом периоду, казао је он.

Оно што је позитивно и указује на појачану ликвидност је чињеница да је од 1, 7 милиона еура планираног кредитног задужења искоришћено до сада 700 000 еура а Баждар очекује да неће бити потребе за додатним задужењима. 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here